Projekt „Z ekologią jest mi do twarzy”

Dodana: 1 października 2014
Zmodyfikowana: 1 października 2014

Gmina Supraśl realizuje projekt pn. „Z ekologią jest mi do twarzy” organizacja zajęć edukacji ekologicznej dla uczniów szkół z terenu Gminy Supraśl współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W projekcie udział bierze 49 uczniów. Do zajęć zostały zakupione odpowiednie materiały dydaktyczne.

1957

Zajęcia skierowane są do uczniów z klas I-III szkoły w Sobolewie, Ogrodniczkach i Supraślu.

Projekt opiera się na realizacji 4 rodzajów zajęć z zakresu edukacji ekologicznej podzielonych na zajęcia terenowe i stacjonarne:

 I rodzaj zajęć – WODA – 2 godz. zajęć terenowych i 2 godz. zajęć stacjonarnych

 II Rodzaj zajęć – LAS – 2 godz. zajęć terenowych i 2 godz. stacjonarnych

 III Rodzaj zajęć – OCHRONA PRZYRODY – 2 godz. zajęć stacjonarnych i 1 wycieczka do Parku Narodowego

 IV Rodzaj zajęć – KONSUMPCJA I ODPADY – 4 godz. zajęć stacjonarnych

 Cel główny Projektu będzie osiągnięty poprzez realizację dwóch zadań:

1) zajęcia stacjonarne prowadzone w salach lekcyjnych mające na celu wprowadzenie teoretyczne i przygotowanie do zajęć terenowych, a także podsumowanie obserwacji prowadzonych w terenie, poznanie zagadnień od strony teoretycznej.

2) w ramach zajęć terenowych uczniowie będą mieli organizowane wyjścia pozwalające na bezpośredni kontakt z przyrodą i prowadzenie obserwacji w środowisku naturalnym. Część zajęć terenowych może odbywać się w bliższym sąsiedztwie szkoły. Uczniowie będą mieli możliwość poznania gatunków roślin i zwierząt występujących w środowisku naturalnym w ekosystemach: leśnym, łąkowym, doliny rzecznej oraz w krajobrazie przekształconym przez człowieka.

Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku