Supraśl, dnia 10.08.2018 r

 

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu informuje, że w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów w
22⁰C po 72h woda z wodociągu Supraśl została warunkowa dopuszczona do spożycia na surowo przez PSSE Białystok. Jednocześnie Zakład informuje, że podjął sytosowne działania zmierzające do poprawy jakości wody.

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu informuje, że w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów w
22⁰C po 72h woda z wodociągu Grabówka została warunkowa dopuszczona do spożycia na surowo przez PSSE Białystok. Jednocześnie Zakład informuje, że podjął stosowne działania zmierzające do poprawy jakości wody.

 

Komunalny Zakład Budżetowy informuje, że na podstawie badań wykonanych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białymstoku, woda z ujęcia naulicy Sosnowej w Ogrodniczkach jest zdatna do spożycia.