Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne wynikające z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (tj. 35 arów) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamknietej ( art. 269 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy Prawo Wodne).

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne otrzymają od Burmistrza Supraśla informację o wysokości opłat zawierającej także sposób obliczenia opłaty. Przepisy dają możliwość zobowiązanemu podmiotowi do złożenia reklamacji, jeżeli nie będzie zgadzał się z wysokością opłaty.

Dochód z opłat w 90% będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10% budżetu gminy.

Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, ustalenie kręgu osób i podmiotów zobowiązanych oraz zebranie danych do sporzdzenia i wysyłki informacji  o wysokości opłaty. W związku z tym przewidujemy, że osoby zobowiązane do wniesienia opłaty będą powiadamiane sukcesywnie, a w przypadku dużej ilości osób zobowiązanych terminy przekazania informacji mogą ulec istotnemu wydłużeniu.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 w/w ustawy wysokość opłat za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

W związku z powyższym prosimy podmioty obowiązane do ponoszenia powyższej opłaty  o dokonanie zgłoszenia zawierającego następujące  informacje:

  1. 1. Całkowita powierzchnia nieruchomości ( m2),
  2. 2. Powierzchnia zabudowy, w skład której wchodzą: zabudowa, magazyny, inne obiekty budowlane, a także parkingi, chodniki i inne szczelne powierznie wchodzące w skład nieruchomości (m2),
  3. 3. Powierzchnia biologicznie czynna, tj. tereny zielone ( m2),
  4. 4. Powierzchnia ewentulanych urządzeń retencyjnych, np. zbiorników retencyjnych ( m2)

Niniejszą informację należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Supraślu lub Filii Urzędu w Zaściankach.

Załącznik:  1) wzór informacji  o nieruchomości

                    2) Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie wyjaśniające najczęściej

                          pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku

                          ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

 

Kalendarium

 Czerwiec 2018 
PnWtŚrCzPtSoN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.