Sesja Rady Miejskiej w Supraślu

15.04.2019r. godz. 16:30 sala narad UM w Supraślu

Program obrad:

 1. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał :
  1. w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
  2. w sprawie zmiany wpf na 2019,
  3. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  4. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
  5. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.
  6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu „Wychowawca Podwórkowy” na lata 2019–2021,
  7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Supraśl w latach 2018-2020,
  8. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Henrykowo (ul.Miedziana),
  9. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Karakule – Ogrodniczki (ul.Wiązowa)
  10. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ogrodniczki (ul.Wrzosowa)
  11. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Supraślu,
  12. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,

ł)1 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Ciasne,

ł)2 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Cieliczanka,

ł)3 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Grabówka,

ł)4 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa kol.Grabówka,

ł)5 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Henrykowo,

ł)6 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Jałówka,

ł)7 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Karakule,

ł)w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Łaźnie,

ł)9 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Ogrodniczki,

ł)10 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Sobolewo,

ł)11 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa kol.Sobolewo,

ł)12 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Sokołda,

ł)13 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Sowlany,

ł)14 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Surażkowo,

ł)15 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Woronicze-Międzyrzecze,

ł)16 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa Zaścianki,

ł)17 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej Sołectwa kol.Zaścianki,

 1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zakończenie.

Kalendarium

 Czerwiec 2019 
PnWtŚrCzPtSoN
     12
3456

Nadchodzące wydarzenia

Wystawa w Akademii Supras...

czerwiec
piątek
7


IX Podlaski Piknik Milita...

czerwiec
piątek
21

11:00 - 17:00

Impreza sportowa na orien...

sierpień
piątek
23
23-25.08.2019r.
07:00 - 21:00

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.