Rozpoczął się II etap budowy nawierzchni ul. Kościelnej i ks. Ottona Sidorowicza. Zrywana jest stara nawierzchnia ul. O.Sidorowicza.

Remont, budowa i przebudowa ulicy Kościelnej w Supraślu od ulicy Ks.O.Sidorowicza do ul. Piłsudskiego obejmuje budowę chodników z kostki brukowej betonowej, wjazdów z kostki kamiennej, wpustów ulicznych z przykanalikami,  robót wykończeniowych oraz regulacji armatury do poziomu nowej nawierzchni oraz ukszałtowanie zieleńców.

 W ramach zamówienia przewidziano także wykonanie nawierzchni fragmentu powiatowej ulicy Piłsudskiego z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej z robotami towarzyszącymi. Remont obejmować będzie także części ulicy ks. O. Sidorowicza, która zyska nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej, wjazdami, wpustami ulicznymi z przykanalikami i robotami towarzyszącymi. Na odcinku ul. Ks.O.Sidorowicza w zakres robót wchodzi również budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej - budowa kanalizacji deszczowej i parkingu.
Wykonany ma też zostać II etap kablowego oświetlenia ulicznego ze stylowymi słupami i lampami.

Umowny termin zakońcenia prac przewidziano na koniec listopada br.

IMG 20190807 120012 resized 20190807 120652903

IMG 20190807 120117 resized 20190807 120708939

IMG 20190807 120128 resized 20190807 120654842