Burmistrz Supraśla podpisał umowę o pracę z Patrycją Jarocką, która wygrała konkurs na dyrektora nowopowstałego żłobka.

 

Patrycja Jarocka to mieszkanka Supraśla. Ma doświadczenie pracy w miejskim żłobku w Białymstoku. Wcześniej pracowała także w świetlicy socjoterapeutycznej w supraskim ośrodku Caritas. Jej doświadczenie wynika również z tego, że sama jest mamą. Od dzisiaj zaczęła pełnić fukncję dyrektor nowej placówki.

Od 10 stycznia natomiast zostanie uruchomiony nabór dla 22 dzieci do 3. roku życia. 

Żłobek jest pierwszą tego rodzaju placówką w gminie Supraśl i przez to bardzo oczekiwaną przez mieszkańców. Jego uruchomienie znacznie podnosi jakość świadczonych usług społecznych w naszej gminie. Nowa placówka mieści się w budynku po bibliotece publicznej, przy ul. Piłsudskiego 1.  Zdecydowana część finansowania tej inwestycji została pokryta ze środków rządowego programu "Maluch+" przyznanych Supraślowi przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

IMG 3801

IMG 3809