Gmina Supraśl wśród 10 najlepszych gmin w Polsce!

Gmina Supraśl znalazła się wśród 10 najlepszych gmin miejsko-wiejskich w Polsce o najwyższym poziomie rozwoju, w XVII edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego "Teraz Polska"

 

Informację tę przekazał Dyrektor konkursu "Teraz Polska" Michał Lipiński. - Bardzo cieszy mnie ta nominacja. To wspólny sukces wszystkich mieszkańców naszej gminy. Za ocenianymi przez komisję wskaźniki kryje się ciężka praca na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Podstawą rankingu opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka, jest 15 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie się podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego" 21 stycznia 2020 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.

kolaz2