Wątpliwości w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego rozwiane przez specjalistów

W Domu Ludowym w Supraślu odbyło się zorganizowane przez Burmistrza Radosława Dobrowolskiego spotkanie otwarte, poświęcone projektowi rewitalizacji Parku Miejskiego w Supraślu.

Na zaproszenie Burmistrza, w spotkaniu wzięła udział Wojewódzka Konserwator Zabytków w Białymstoku – prof. Małgorzata Dajnowicz oraz projektanci – Tomasz Rogala i Piotr Łodziński, odpowiedzialni za przygotowanie projektu rewitalizacji Parku Miejskiego.

 

Wśród uczestników spotkania znaleźli się również mieszkańcy Gminy Supraśl, architekci oraz przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych. Spotkanie otworzył Burmistrz Supraśla, który naświetlił zgromadzonym gościom przesłanki historyczne oraz współczesne (huragan z 17 czerwca 2016 r.) podjęcia prac rewitalizacyjnych na terenie parku. W opinii prof. Małgorzata Dajnowicz - Wojewódzkiej Konserwator Zabytków w Białymstoku, planowana rewitalizacja jest zasadna, a przygotowany projekt jest jednym z bardziej przemyślanych do realizacji gdyż uwzględnia poszanowanie wszystkich wartości historyczno-przyrodniczych tego zabytkowego miejsca. Z ramienia Urzędu Miejskiego głos zabrał Kierownik Referatu ds. projektów UE i Uzdrowiska – Pan Marek Skrypko, który przedstawił zebranym w Domu Ludowym uczestnikom spotkania, założenia projektu rewitalizacji złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Na końcu głos został oddany projektantom, którzy w zwięzły sposób przedstawili koncepcje przebiegu projektowanych do odtworzenia alejek parkowych oraz założenia gospodarowania drzewostanem na terenie Parku Miejskiego. Autorzy projektu rewitalizacji uspokoili zebranych gości, iż dla poszanowania wartości przyrodniczych zrezygnowano z wycięcia kilkunastu drzew znajdujących się przy cieku wodnym, a także iż w ramach przyszłych prac przewidziana jest znaczna ilość nasadzeń zastępczych – ok. 160 nowych drzew. Podkreślili również, iż są otwarci na weryfikację kolejnych drzew wytypowanych do cięcia oraz pozostawienie części z nich jeśli pojawią się ku temu uzasadnione przesłanki.

Bardzo cieszy frekwencja i zaangażowanie mieszkańców Supraśla, którzy zaakcentowali swój głos i chęć decydowania o przestrzeni miejskiej miasteczka oraz całej gminy. Zachęcamy także wszystkich mieszkańców Gminy Supraśl do uczestniczenia w posiedzeniach Komisji Uzdrowiskowej lub Infrastruktury w ramach sesji Rady Miejskiej w Supraślu, gdzie każdy mieszkaniec ma prawo do wypowiedzenia się, zgłoszenia swoich pomysłów i uwag oraz zapoznania się z planami inwestycyjnymi gminy.

page1