Trwają prace nad kolejnym odcinkiem nowej drogi w Sowlanach. Jej przedłużenie do 42. Pułku Piechoty jest już właściwie skończone.

 Rozpoczęty jest już kolejny etap prac remontu i rozbudowy drogi, wraz z ciągiem pieszo rowerowym w Sowlanach. Odcinek remontowany dotychczas jest już przejezdny. Prace realizowane są dzięki dofinansowaniu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, nasza gmina składała wniosek na ten projekt wraz z Powiatem Białostockim. Dzięki budowie nowego fragmentu, droga została połączona z ulicą 42 Pułku Piechoty, co zlikwiduje dotychczasowy, bardzo niebezpieczny zakręt, a jednocześnie ułatwi przejaz i usprawni komunikację Sowlan i położonych w pobliżu firm. 

Dotychczas był to bardzo niebezpieczny odcinek drogi - kręty, wąski, ciemny. Dzięki remontowi i przebudowie uda nam się tę drogę wyprostować, poszerzyć, oświetlić. Myślę, że już niebawem inwestycja zostanie zakończona - mówi burmistrz Radosław Dobrowolski.

 

IMG 3872s

IMG 3870

IMG 3869