Informacja w spr. punktów do głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2018

Dodana: 22 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 24 sierpnia 2017

5638 Na podstawie §6 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Supraśl na 2018 r. będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/360/2017 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 11 maja 2017 r., Burmistrz Supraśla podaje do publicznej wiadomości listę punktów w których będzie można oddać głos na wybrany przez siebie projekt:

1.      Urząd Miejski w Supraślu: Poniedziałek - Środa w godz. 08:00 - 15:00, Czwartek w godz. 08:00-17:00, Piątek w godz. 08:00-15:00

2.      Filia Urzędu Miejskiego w Zaściankach: Poniedziałek- Środa w godz. 08:00- 15:00, Czwartek w godz. 08:00 - 17:00, Piątek w godz. 08:00 - 15:00

3.      Zespół Szkół Sportowych w Supraślu: Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00 - 14:00

4.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach: Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00-14:00

5.      Zespół Szkół w Sobolewie: Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00 - 14:00

6.      Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Karakułach w dniach i godzinach jej funkcjonowania (harmonogram dostępny na stronie www.kulturasuprasl.com)

7.              Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sowlanach w dniach i godzinach jej funkcjonowania (harmonogram dostępny na stronie w w w. kulturasuprasl. co m)

8.              Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sobolewie w dniach i godzinach jej funkcjonowania (harmonogram dostępny na stronie www.kulturasuprasl.com)

9.              Sklep spożywczy w Ciasnem w dniach i godzinach funkcjonowania

Karty i urny do głosowania umieszczone będą w widocznym i dodatkowo oznakowanym miejscu.
Karty do głosowania dostępne będą również na stronie www.suprasl.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2018.

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Supraśl. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie trzech projektów z listy i postawienie w kratkach przy wybranych zadaniach  znaku „x". Wypełnioną i czytelnie podpisaną kartę należy złożyć w wyżej wyznaczonych miejscach lub zeskanować i przesłać emailem na adres: budzetobywatelski2018@suprasl.pl w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2018 - głosowanie.

Głosowanie rozpocznie się 01 września 2017r. i zakończy 25 września 2017r.

Karty które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy liczeniu głosów.

UWAGA! Karty wypełnione nieczytelnie i z nieczytelnym podpisem głosującego nie będą brane pod uwagę przy liczeniu głosów.

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski