Informacja w spr. zamknięcia drogi do Supraśla

Dodana: 13 lutego 2018
Zmodyfikowana: 13 lutego 2018

6618 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zamknięcia odcinka drogi do Supraśla informujemy, że z rozmów z Wykonawcą wynika, że dopóki prace budowlane nie dojdą do zwężenia drogi w Krasnem (przy młynie) Mieszkańcy będą mogli nadal korzystać z drogi głównej. Termin zamknięcia odcinka w Krasnem planowany jest na kwiecień.