Kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Dodana: 20 marca 2017
Zmodyfikowana: 20 marca 2017

Założenia kampanii „Bezpieczny i aktywny senior” oraz klip informacyjny  są dostępne na  stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

oraz

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku