Komunikaty

Taryfy opłat za wodę i kanalizację na rok 2017
23 grudnia 2016
12 grudnia 2017

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu zawiadamia, że zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893 z 2016 r. poz. 1250; Dz. U. z 2017 r. poz. 2180 z dnia 27.11.2017 r. art. 8 (skrócenie czasu obowiązywania taryf), art. 9 ust. 3, w art. 24 ust. 8 ustawy zmienianej przyjmuje się taryfy zweryfikowane przez burmistrza, wchodzą w życie z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.) z dniem 12 grudnia 2017 r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Krzysztof Grygiencz
PSZOK w Supraślu nieczynny do 16.12.2017r.
8 grudnia 2017
8 grudnia 2017

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami drogowymi przy ul. Zielonej w Supraślu, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) będzie nieczynny.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do PSZOK-u w Zaściankach przy ul. Produkcyjnej, w godzinie od 8:00 do 14:00.

PSZOK w Supraślu będzie ponownie czynny od dnia 16.12.2017 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Magdalena Szymańska
Nabór wniosków w ramach LGD Puszcza Knyszyńska
4 grudnia 2017
4 grudnia 2017
Magdalena Szymańska
LGD Puszcza Knyszyńska
21 września 2016
4 grudnia 2017
Magdalena Szymańska
Komunikat dot. przewozów
1 grudnia 2017
1 grudnia 2017

6409 W związku z pojawiającymi się pogłoskami, że przedsiębiorstwo PKS NOVA w Białymstoku będzie ograniczać usługi komunikacyjne na terenie gminy Supraśl uprzejmie informujemy, że Burmistrz Supraśla uzyskał informację od dyrektora PKS NOVA, że firma  ta w dalszym ciągu będzie świadczyć swoje usługi na dotychczasowym poziomie, nie będzie ich ograniczać, ale wprost przeciwnie - z racji na rozwijające się Uzdrowisko Supraśl zamierza rozszerzyć swoją działalność.  

Magdalena Szymańska