Komunikaty

Wspólnie uczcijmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości
14 lutego 2018
16 lutego 2018

6562 W związku z przypadająca w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości Burmistrz Supraśla powoła komitet organizacyjny ds. obchodów tej rocznicy w Gminie Supraśl. Zainteresowanych (osoby, firmy, instytucje) chcących uczestniczyć w pracach komitetu prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, kontakt telefoniczny i mailowy) na adres: magdalena.szymanska@suprasl.pl 

Na zgłoszenia czekamy do
15 lutego 2018r.

Magdalena Szymańska
Szkolenie dla rolników eWniosekPlus - 08.03.godz. 12:00
14 lutego 2018
14 lutego 2018

Magdalena Szymańska
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego
13 lutego 2018
14 lutego 2018

6612 Zapraszamy do konkursu ofert na zakup samochodu marki Magirus-Deutz (specjalny - pożarniczy).
Pisemne oferty na zakup samochodu strażackiego można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 58,  lub przesłać pocztą na w/w adresy  (o zachowaniu terminu decyduje data nadania w placówce pocztowej)
do dnia 05.03.2018 r.<--break->

Magdalena Szymańska
Informacja w spr. zamknięcia drogi do Supraśla
13 lutego 2018
13 lutego 2018

6618 W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zamknięcia odcinka drogi do Supraśla informujemy, że z rozmów z Wykonawcą wynika, że dopóki prace budowlane nie dojdą do zwężenia drogi w Krasnem (przy młynie) Mieszkańcy będą mogli nadal korzystać z drogi głównej. Termin zamknięcia odcinka w Krasnem planowany jest na kwiecień.

Magdalena Szymańska
Informacja dla hodowców drobiu
9 lutego 2018
9 lutego 2018

6605 Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech. Hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Magdalena Szymańska