Nabór ofert na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dębowej i Ciołkowskiego w Grabówce

Dodana: 3 listopada 2017
Zmodyfikowana: 3 listopada 2017

6193 Przypominamy, że do 15 listopada br. do godz. 11:00 można składać oferty na wykonanie budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Dębowej i Ciołkowskiego w Grabówce, gm. Supraśl.

Szczegółowe informacje (kliknij)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Dębowej i Ciołkowskiego w Grabówce i Białymstoku jako odprowadzenie wód opadowych z terenu części miejscowości Grabówka. Zlewnia, z której odprowadzane są wody opadowe, to część drogi powiatowej ( ul. Ciołkowskiego) oraz przyległych uliczek administrowanych przez Burmistrza Supraśla , w tym ul. Dębowej i Leśnej.

Zadanie polega na wykonaniu pięciu zadań:

Zadanie 1 - Zestawu skrzynek do retencji i rozsączania usytuowanego na terenie działki nr geod. 1498/2 w Białymstoku.

Zadanie 2 - Zestaw podczyszczający –stalowy, poziomy, koalascencyjny.

Zadanie 3 - Odcinek kanalizacji deszczowej oznaczony symbolami D5-D6-Sk1 dn 500 mm, L=27,1 m.b. łączący istniejący kanał deszczowy w ul. Dębowej z zespołem do retencji i odprowadzania wód opadowych do gruntu, a także oznaczony symbolem Sk2-Os o średnicy dn 315 mm L=7,75 m służący do ewentualnego przelewu do istniejących studni chłonnych, 2 wpusty uliczne w ulicy Dębowej w celu zabezpieczenia przelewania się i wychwycenia całości wód opadowych z nawierzchni ulicy Dębowej.

Zadanie 4 - Odcinek kanalizacji deszczowej oznaczony symbolem D1-D2 jako połączenie istniejącego kanału dn 500 w ul. Ciołkowskiego z kanałem w ul. Dębowej – 9,5 m.b. z rur dn 500 mm.

Zadanie 5 - Odcinek kanalizacji deszczowej oznaczony symbolem D3-D4 z rur średnicy 315 mm i długości 45 m.b. jako przelew łączący kanał w ulicy Leśnej z kanałem w ulicy Dębowej. W zakresie robót należy również uwzględnić wymagania zawarte w wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.