Nabór ofert na zimowe utrzymanie dróg gminnych

Dodana: 4 października 2017
Zmodyfikowana: 25 października 2017

5960 W związku  z  prowadzonymi  przygotowaniami do sezonu  zimowego 2017/2018 Urząd Miejski w Supraślu ogłasza nabór ofert dotyczących usługi odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Supraśl. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Supraślu w pokoju nr 10 nie później niż w dniu 17.10.2017 r. do godz. 10:00.

Zakres prac obejmuje usługę odśnieżania dróg, ulic, pętli autobusowych w Gminie Supraśl w sezonie zimowym 2017/2018, w tym usuwanie śniegu, błota pośniegowego oraz usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie piaskiem dróg w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Treść ogłoszenia oraz wymagania (kliknij)