Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku nr. 409.251/B-6/VI/17

Dodana: 4 października 2017
Zmodyfikowana: 5 października 2017

z dnia 27 września 2017 roku, nr. 409.251/B-6/VI/17w sprawie dotyczącej odwołania od decyzji Burmistrza Supraśla, z dn. 4 sierpnia 2017 r., znak: RI.6733.41.2015, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci budowy kwatery składowiska do selektywnego składowania odpadów, drogi transportowej na obwałowaniu kwatery, systemu drenażu wód odciekowych i opadowych/roztopowych, budowie dwóch zbiorników z pompowniami, w tym jeden na wody opadowe/roztopowe i drugi na wody odciekowe, budowie/rozbudowie instalacji hydrantowej (rozbudowa istniejącej instalacji hydrantowej], budowie instalacji nawadniania, budowie pasa zieleni izolacyjnej, budowie przyłącza elektroenergetycznego, budowie/rozbudowie drogi transportowej na działkach nr ewid. gr. 377/3, 328/1, położonych w obr. Sowlany, gm. Supraśl - jako plik do pobrania w załączniku

ZałącznikWielkość
DOC041017-04102017105526.pdf681.03 KB