Ostatni dzwonek na złożenie wniosku do Budżetu Obywatelskiego

Dodana: 4 lipca 2017
Zmodyfikowana: 4 lipca 2017

5108 Przypominamy, że tylko do najbliższego poniedziałku (włącznie) można zgłaszać propozycje na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Supraśl, jakie miałyby zostać zrealizowane w przyszłym roku.

Aby to zrobić należy:

1. Pobrać formularz zgłoszenia projektów (kliknij) oraz w wyznaczonych punktach (kliknij).

2. W kilku zdaniach opisać na czym będzie polegało zadanie - pomysł, uzasadnić, podać przybliżony koszt jego realizacji.

3. Do wniosku należy załączyć listę z podpisami min. 20 mieszkańców gminy Supraśl, którzy popierają pomysł (nie dotyczy organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Supraśl).

4. Złożyć formularz w Urzędzie Miejskim w Supraślu, w filii Urzędu – w Zaściankach lub zeskanować wypełniony i podpisany formularz i przysłać na adres budzetobywatelski2018@suprasl.pl w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2018 - formularz .

UWAGA! Wartość zadania  zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 50% całej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

WIĘCEJ INFORMACJI (kliknij)