Oświetlenie przejść pieszych w Zaściankach coraz bliżej

Dodana: 29 marca 2017
Zmodyfikowana: 29 marca 2017

4819 Budowę doświetlenia przejść dla pieszych w czterech lokalizacjach ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach zakładały oferty, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Supraślu w ramach organizowanego przez gminę przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejsza oferta wyniosła 91.758 zł.

Zakres robót przewidzianych do wykonania przewiduje budowę doświetlenia przejść dla pieszych w czterech lokalizacjach ze słupami oraz oprawami doświetleniowymi. Każda z lokalizacji  obejmuje budowę elektroenergetycznej linii oświetleniowej kablowej nN, słupów z oprawami doświetlenia przejść dla pieszych, szafek oświetleniowych SO sterowania doświetleniem przejść dla pieszych.  Linie elektroenergetyczne będą wybudowane zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja Białystok, sporządzanymi rysunkami i schematami.

Najkorzystniejsza oferta wyniosła 91.758 zł. Jest to kwota nie przekraczająca kwoty założonej w budżecie naszej gminy na to zadanie.

Obecnie oferty zostaną poddane ocenie a następnie, w przypadku skutecznego rozstrzygnięcia przetargu, zostanie podpisana umowa z Wykonawcą na tę oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję.