Projekt "Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce”

Dodana: 20 września 2017
Zmodyfikowana: 20 września 2017

5822 Gmina Supraśl realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce”.

Projekt realizowany jest w ramach: Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 120 dzieci z Gminy Supraśl w latach 2017-2020.

Efektem projektu będzie wybudowane przedszkole w Grabówce.Całkowita wartość projektu: 7 503 014,38 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 684 955,31 zł

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do 31.08.2018 r.