Komunikaty

Wspólnie uczcijmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości
18 stycznia 2018
18 stycznia 2018

6546 W związku z przypadająca w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości Burmistrz Supraśla powoła komitet organizacyjny ds. obchodów tej rocznicy w Gminie Supraśl. Wszystkich zainteresowanych (osoby, firmy, instytucje) chcących uczestniczyć w pracach tego komitetu  prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń (imię, nazwisko, kontakt telefoniczny i mailowy) na adres: magdalena.szymanska@suprasl.pl 

Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2018r.

Magdalena Szymańska
Zamówienie na wykonanie budowy sieci wodociągowej
8 stycznia 2018
9 stycznia 2018

Gmina Supraśl zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu sektorowego  na podstawie zarządzenia nr 49/2016 Burmistrza Supraśla z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Gminę Supraśl – Urząd Miejski w Supraślu o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. M. Chodakowskiego w Supraślu.

Magdalena Szymańska
Przetarg na budowę ul. Kościelnej w Supraślu
8 stycznia 2018
8 stycznia 2018

6510 Do 22 stycznia br. , do godz. 11:00 można składać oferty na wykonanie remontu, budowy i przebudowy ulicy Kościelnej w Supraślu od ulicy Nowej do ulicy Ks.O.Sidorowicza wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną. 

Magdalena Szymańska
Burmistrz Supraśla zatrudni pracownika na czas określony na zastępstwo
5 stycznia 2018
5 stycznia 2018

Burmistrz Supraśla zatrudni pracownika na czas określony na zastępstwo - szczegóły w załączniku poniżej.

Przemek Banaszek
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje
1 stycznia 2018
1 stycznia 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o wejściu w życie następujących aktów prawnych.

Pliki z informacjami do pobrania poniżej.

Przemek Banaszek