Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-II.7821.8.2017.AG
11 kwietnia 2017
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie jako plik do pobrania w załączniku

Magdalena Szymańska
Dyżur architekta w Filii w Zaściankach
30 marca 2017
3 kwietnia 2017

Dyżur architekta w Filii w Zaściankach w dniu 31.03.2017 jest odwołany.

Przemek Banaszek
Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.18.2017
31 marca 2017
31 marca 2017

Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.

Magdalena Szymańska
Przeglądy instalacji solarnych montowanych w 2015 roku
29 marca 2017
29 marca 2017

4821 Urząd Miejski w Supraślu informuje, że w najbliższym okresie będą wykonywane przeglądy serwisowe instalacji solarnych zainstalowanych w 2015 roku w ramach umów zawartych z gminą Supraśl.

Przegląd u serwisowego dokonywać będą pracownicy dotychczasowego wykonawcy tj. Domotermiki.

Magdalena Szymańska
Oświetlenie przejść pieszych w Zaściankach coraz bliżej
29 marca 2017
29 marca 2017

4819 Budowę doświetlenia przejść dla pieszych w czterech lokalizacjach ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach zakładały oferty, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Supraślu w ramach organizowanego przez gminę przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejsza oferta wyniosła 91.758 zł.

Magdalena Szymańska