Komunikaty

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Supraślu
22 marca 2017
22 marca 2017

Burmistrz Supraśla

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko

Dyrektora  Przedszkola im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu

ul. Piłsudskiego 1a

Przemek Banaszek
Kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”
20 marca 2017
20 marca 2017

Przemek Banaszek
Informacja dotycząca obowiązków związanych z rozliczaniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych
9 marca 2017
16 marca 2017

Magdalena Szymańska
Przetarg nieograniczony na budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach
13 marca 2017
13 marca 2017

4804 Burmistrz Supraśla zapłasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegajacych na: Budowie doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach gm. Supraśl.

Magdalena Szymańska
Ocena obszarowa jakosci wody - 2016 r
13 marca 2017
13 marca 2017

Komunalny Zakład Budżetowy umieszcza w załączniku ocenę obszarową jakości wody wykonaną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku na rok 2016.

Krzysztof Grygiencz