Komunikaty

Program bioasekuracji p/ko szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018
25 lipca 2017
25 lipca 2017
Magdalena Szymańska
Raport podsumowujący konsultacje społeczne
19 lipca 2017
19 lipca 2017

5260 dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Supraśl.<--break->

Magdalena Szymańska