Przeglądy instalacji solarnych montowanych w 2015 roku

Dodana: 29 marca 2017
Zmodyfikowana: 29 marca 2017

4821 Urząd Miejski w Supraślu informuje, że w najbliższym okresie będą wykonywane przeglądy serwisowe instalacji solarnych zainstalowanych w 2015 roku w ramach umów zawartych z gminą Supraśl.

Przegląd u serwisowego dokonywać będą pracownicy dotychczasowego wykonawcy tj. Domotermiki.