Przetarg na budowę ul. Kościelnej w Supraślu

Dodana: 8 stycznia 2018
Zmodyfikowana: 8 stycznia 2018

6510 Do 22 stycznia br. , do godz. 11:00 można składać oferty na wykonanie remontu, budowy i przebudowy ulicy Kościelnej w Supraślu od ulicy Nowej do ulicy Ks.O.Sidorowicza wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną. 

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu, budowy i przebudowy ulicy Kościelnej w Supraślu od ulicy Nowej do ul. Ks.O.Sidorowicza wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną, tj. m.in. kanalizacją deszczową, przebudową wodociągu azbestowo-cementowego.

W ramach zamówienia przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej,  krawężnikó i chodników, wjazdów, linii oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi. W ramach prac przewidziano budowę niezależnych kablowych linii oświetlenia ulicznego ze stylowymi latarniami ulicznymi. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca października tego roku.

Pełna treść ogłoszenia BIP (kliknij)