Przetarg na rozbudowę szkoły w Ogrodniczkach

Dodana: 26 kwietnia 2017
Zmodyfikowana: 26 kwietnia 2017

4886 Burmistrz Supraśla zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową. Składanie ofert: 10.05.2017 godz. 11.00. Otwarcie ofert: 10.05.2017 r. o godz. 11.15.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o blok dydaktyczny i salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacją elektryczną (oświetlenia terenu) oraz rozbiórką doziemnej instalacji elektrycznej i instalacji deszczowej w Ogrodniczkach przy ul. Zagórnej na działce nr geod. 327, obręb 9 Ogrodniczki, jednostka ewidencyjna Supraśl.

Istniejący kompleks szkolny, będący przedmiotem inwestycji, jest obecnie budynkiem składającym się z dwóch segmentów – parterowego niepodpiwniczonego i dwukondygnacyjnego podpiwniczonego połączonych ze sobą parterowym łącznikiem. Projektowana sala gimnastyczna jest budynkiem parterowym, o dachu jednospadowym, bez podpiwniczenia, z zapleczem zlokalizowanym wzdłuż sali. Na parterze  znajduje się cześć wejściowa z holem, zespół sanitariatów wraz z szatniami, pokój trenera, sala fitness, 3 sale lekcyjne z zapleczami, magazyn sprzętu oraz sala gimnastyczna z boiskiem 13x24m i widownia z trybun składanych teleskopowych, kotłownia i pomieszczenie porządkowe.

Dane liczbowe budynku:

- powierzchnia zabudowy projektowanej - 991,5m2

- powierzchnia użytkowa zabudowy projektowanej – 890,35m2

- kubatura  -5876,5m3

Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane:

- elementy posadowienia – stopy i ławy żelbetowe, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych

- ściany zewnętrzne – murowane z pustaków silikatowych, filarki między okienne murowane z cegły pełnej, słupy i rdzenie żelbetowe

- ściany wewnętrzne – konstrukcyjne murowane z pustaków silikatowych, słupy i rdzenie żelbetowe, ścianki działowe - murowane z pustaków silikatowych, ścianki przeszklone wewnętrzne z profili aluminiowych

- stropy – monolityczne wylewane, dach nad halą sali gimnastycznej typu lekkiego z blachy trapezowej

- wykończenie ścian wewnętrznych – hala sportowa cegła klinkierowa i tynk cem.-wap. szpachlowany i malowany, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i natryski – glazura i tynk cem.-wap. szpachlowany i malowany, pozostałe pomieszczenia tynk cem.-wap. szpachlowany i malowany

- posadzki – hala sportowa i sala fitness – posadzki sportowe, ciągi komunikacyjne płytki gresowe, pozostałe pomieszczenia gres i wykładzina PCV

- sufity –sufit podwieszany

- elewacja – ściany zewnętrzne cienkowarstwowy tynk silikatowy, cokół elewacyjna płytka klinkierowa, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna oraz membrana dachowa, orynnowanie i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, daszki nad wejściami systemowe w konstrukcji stalowej z wypełnieniem ze szkła

- ślusarka zewnętrzna – z profili aluminiowych, szyby zgodnie z zestawienie stolarki, świetliki dachowe w postaci kopułek akrylowych mlecznych

- stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna – z profili aluminiowych oraz drzwi płytowe, drzwi do kotłowni stalowe

- balustrady - stalowe malowane

- izolacje – termiczne, akustyczne, wodochronne

- odwodnienie stropodachów – wpusty dachowe

Instalacje:

- instalacja wodociągowa, przyłącze wodociągowe, instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, co, instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej, węzeł cieplny

- instalacja elektryczna wraz z szafą rozdzielczą, instalacja odgromowa

- instalacja gazowa, kotłownia gazowa

- wentylacja mechaniczna

 

Zakres robót obejmuje:

a) Roboty budowlane: -roboty rozbiórkowe, -roboty ziemne, -fundamenty, -ściany fundamentowe, -ściany i stropy, -dach –konstrukcja i pokrycie, -ślusarka i stolarka otworowa, -tynki i okładziny wewnętrzne, -podłogi i posadzki, -malowanie, -elewacje, -ślusarka, -roboty zewnętrzne.

b)  Dostawę i montaż sprzętu i wyposażenia pomieszczeń 

c) Roboty elektryczne: -wewnętrzne linie zasilające, -elektryczne tablice rozdzielcze, -instalacja oświetlenia podstawowego, - instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtykowych, -połączenia główne i wyrównawcze, system przyzywowy, instalacja odgromowa, demontaż istniejących instalacji elektrycznych.

d) Roboty sanitarne: - instalacje sanitarne wewnętrzne, -kotłownia gazowa; -instalacja gazowa; -przyłącze wodociągowe, –kanalizacja sanitarna, -kanalizacja deszczowa

e) Odebranie budynku przez odpowiednie służby (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Nadzór Budowlany),

f)  Wykonanie badań i pomiarów niezbędnych do odbioru przez odpowiednie służby oraz uczestnictwo w odbiorach w/w służb.