Komunikaty

Projekty realizowane z udziałem środków unijnych
22 października 2014
18 listopada 2014

Projekt „Promocja gospodarcza i turystyczna Miasta i Gminy Supraśl”
W ramach projektu powstała strona turystyczna dot. gminy Supraśl oraz zamontowano trzy darmowe hot spoty i kamerę internetową.

2071

Projekt „Monografia Miasta i Gminy Supraśl”
W ramach projektu powstała publikacja zawierająca szczegółowe informacje dot. historii miasta i gminy Supraśl, napisana przez prof. Józefa Maroszka.

Magdalena Szymańska
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ul. Plac T. Kościuszki w Supraślu
18 listopada 2014
18 listopada 2014

Magdalena Szymańska
Terminarz odbioru odpadów wielkogabarytowych w Gminie Supraślu
28 maja 2014
13 listopada 2014

Magdalena Szymańska
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Supraśl
16 października 2014
13 listopada 2014

październiku 2014 roku odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych (np. starych 2023 mebli, dywanów, materaców, dużych zabawek, wózków dziecięcych), opon od samochodów osobowych i jednośladów. Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych zamieszczono w treści ogłoszenia. 

Magdalena Szymańska
Uwaga! Nowy harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowalnych w gminie Supraśl
9 lipca 2013
2 listopada 2014

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych (np. starych mebli, dywanów, materaców, dużych zabawek, wózków dziecięcych), opon od samochodów osobowych i jednośladów  w gminie Supraśl w roku 2014 (kliknij)

Harmonogram wywozu odpadów segregowalnych i zmieszanych na 2014 rok (kliknij)

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie, w następujących terminach:

·         za I kwartał – do 15 marca

·         za II kwartał – do 15 czerwca

·         za III kwartał – do 15 września

·         za IV kwartał – do 15 grudnia

 

Oznacza to, że pierwszą opłatę w tym roku powinni Państwo wnieść do 15 września br.

 

Opłaty należy uiszczać za pośrednictwem poczty lub banku na następujący rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Supraślu:

Bank Spółdzielczy 54 8060 0004 0680 0130 2000 0170.

 Druk polecenia przelewu (KLIKNIJ)

Magdalena Szymańska