Komunikaty

Taryfy opłat za wodę i kanalizację na rok 2015
31 grudnia 2012
30 stycznia 2015

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu zawiadamia, że zgodnie z zapisami art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Krzysztof Grygiencz
Otwarty konkurs ofert- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2015 roku
19 grudnia 2014
30 stycznia 2015

Magdalena Szymańska
Informacja dot. opłat za gospodarowanie odpadami
28 stycznia 2015
29 stycznia 2015

Urząd Miejski w Supraślu informuje, że każdy płatnik opłaty za gospodarowanie odpadami, 2621 otrzymał indywidualny numer konta bankowego, na który będzie mógł uregulować swoje zobowiązanie. 

Ewelina Lewkowicz
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego
16 stycznia 2015
16 stycznia 2015

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego jako załącznik do pobrania.

Przemek Banaszek
V Sesja Rady Miejskiej - harmonogram
15 stycznia 2015
15 stycznia 2015

29 stycznia 2015 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Supraślu odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej. Podajemy harmonogram obrad.

Ewelina Lewkowicz