Komunikaty

Projekty realizowane z udziałem środków unijnych
22 października 2014
23 października 2014

Projekt „Promocja gospodarcza i turystyczna Miasta i Gminy Supraśl”
W ramach projektu powstała strona turystyczna dot. gminy Supraśl oraz zamontowano trzy darmowe hot spoty i kamerę internetową.

2071

Projekt „Monografia Miasta i Gminy Supraśl”
W ramach projektu powstała publikacja zawierająca szczegółowe informacje dot. historii miasta i gminy Supraśl, napisana przez prof. Józefa Maroszka.

Magdalena Szymańska
Będzie nowa droga do Henrykowa i przedszkole w Grabówce
22 października 2014
23 października 2014

To inwestycje, które w najbliższym czasie rozpoczną się w gminie Supraśl. Burmistrz Supraśla zabiegał o nie od początku tego roku i już w marcu wiadome było, że dojdą do skutku. Pieniądze 2044 pochodzić będą m.in. z ZIT-u czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gmina Supraśl dostanie na ten cel aż piętnaście milionów złotych, z czego ponad cztery miliony zostaną przeznaczone na drogę do Henrykowa, a sześć mln. zł na budowę przedszkola w Grabówce. <--break->

Magdalena Szymańska
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w gminie Supraśl
16 października 2014
16 października 2014

październiku 2014 roku odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych (np. starych 2023 mebli, dywanów, materaców, dużych zabawek, wózków dziecięcych), opon od samochodów osobowych i jednośladów. Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych zamieszczono w treści ogłoszenia. 

Magdalena Szymańska
Zapraszamy na konsultacje w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Supraśl z organizacjami pozarządowymi
14 października 2014
16 października 2014

Magdalena Szymańska
Zawiadomienie Starosty Powiatu Białostockiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Sobolewo - Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo
2 października 2014
16 października 2014

Magdalena Szymańska