Komunikaty

Akcja oddawania krwi
16 października 2017
20 października 2017

W najbliższą środę 18 października 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej organizuje akcję oddawania krwi. Jednym z celów zbiórki krwi jest pomoc 5-letniej Amelce Sobolewskiej chorej na białaczkę limfoblastyczną. Dziewczynka otrzyma zebraną podczas akcji krew grupy A Rh minus. 

Zbiórka krwi odbędzie się w Klubie 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego przy ul. Kawaleryjskiej 70 w godzinach 8:00 do 14:00. Wszyscy dawcy muszą pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz zjedzeniu niskotłuszczowego posiłku. 

Przemek Banaszek
Naprawy dróg gruntowych
18 października 2017
18 października 2017

6067 W związku z informacjami napływającym do tutejszego Urzędu dotyczącymi naprawy dróg gruntowych w gminie Supraśl informujemy, że od kiedy zaistniały możliwości pogodowe zlecono wykonawcy naprawę dróg gruntowych. Obecnie sprzęt działa w Grabówce, Sobolewie i Zaściankach. Naprawy potrwają do następnego tygodnia.  

Magdalena Szymańska
Przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. M.Chodakowskiego w Supraślu
18 października 2017
18 października 2017

6066 Gmina Supraśl zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu sektorowego na budowę sieci wodociągowej w ul. M. Chodakowskiego w Supraślu. Oferty można składać do 27 października br. do godz. 11:00.

Magdalena Szymańska
OSP w Ogrodniczkach bedzie miała nowy wóz strażacki
18 października 2017
18 października 2017

Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dot. zakupu używanego średniego wozu gaśniczo-ratowniczego dla OSP w Ogrodniczkach. Firma AUTO-KRIS Krzysztof Pitek z Myślenic złożyła najkoszystniejszą ofertę, spełniając przy tym wszystkie warunki określone w zamówieniu.

Magdalena Szymańska
Program Rewitalizacji Gminy Supraśl
7 listopada 2016
13 października 2017

5261

Nabór propozycji przedsięwzięć w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl został przedłużony do dnia 19 października 2017 r.


 


 

 


 

-----------------------------------------------------

Szanowni Państwo, w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023 prosimy uprawnionych beneficjentów, tj.: 

a) jednostki samorządu terytorialnego,

b) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną ,

c) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione w pkt. b ,

d) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

e) towarzystwa budownictwa społecznego ,

f) organizacje pozarządowe,

g) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 

h) instytucje kultury ,

i) LGD ,

j) zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych DZ.U. z 2012 poz. 651 z późn. zm.) ,

k) podmioty lecznicze,

 bazując na wskazanych obszarach rewitalizacji, tj. : 

1.       Supraśl II (na południe od ulicy Białostockiej), w którego skład wchodzą ulice:

11-go Listopada, 3-go Maja, Al. Niepodległości, Cieliczańska, Dolna, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Ks. Bujnowskiego, Ks. Piotrowskiego, Lewitówka, Nowa, Mareckiego, Nowy Świat, Ogrodowa, Os. Robotnicze, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Posterunkowa, Sidorowicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Żwirki i Wigury.

2.       Sobolewo: ul. Henrykowska, ul. Sobolewska z częścią Szosy Baranowickiej.

Prosimy o podanie planowanych przez Państwa projektów – przedsięwzięć rewitalizacyjnych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

W związku z powyższym należy wypełnić załączoną w pliku fiszkę projektową. Aby dane przedsięwzięcie mogło ubiegać o środki z w/w programu musi znaleźć na liście projektów umieszczonej w GRP.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu przez Zespół ds. rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

                Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 5 października 2017 r. w następujących formach:

1.      Drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@supraśl.pl wpisując w tytule:

„Fiszka projektowa – rewitalizacja”

2.      Drogą korespondencyjną na adres Urzędu  Miejskiego w Supraślu  ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl lub filii Urzędu w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 58/4.

3.       Bezpośrednio do Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu. 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

1.      21 września (czwartek) – Dom Ludowy w Supraślu, w godz. 16.00-18.00.

2.      28 września (czwartek) – Sobolewo, w godz. 16.00-18.00.

 

Zapraszamy do współtworzenia Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl.

------------------------------------------------------------------

Raport podsumowujący konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Supraśl (kliknij)

Załącznik 1 Sobolewo (kliknij)

Załącznik 2 Supraśl (kliknij)

Magdalena Szymańska