Komunikaty

LGD Puszcza Knyszyńska
21 września 2016
26 września 2016

4408

Aktualności:

Magdalena Szymańska
Informacja w spr. opłat za wywóz odpadów komunalnych
23 września 2016
23 września 2016

Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Supraślu przypomina, że 15 września minął termin wnoszenia opłaty za odpady komunalne za III kwartał.

Magdalena Szymańska
Uwaga na żubry
19 września 2016
19 września 2016

4399 Urząd Miejski w Supraślu informuje, że w okolicach Supraśla przy miejscowości Krasny Las (droga na "Majówkę") pojawiły się żubry. Prosimy Mieszkańców i turystów o zachowanie ostrożności.

Magdalena Szymańska
Zebranie sołeckie w Zaściankach
16 września 2016
16 września 2016

Sołtys Kol. Zaścianki - Pan Paweł Kororonkiewicz informuje, że w dniu 29.09.2016r. (cczwartek) o godz. 18:00 w Świetlicy WIejskiej przy ul. Górka Tomka w Zaściankach organizowane jest zebranie wiejskie dot. rozdziału środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017.  Będą poruszane również sprawy bieżące Sołectwa. Zapraszamy wszystkich mieszkańców !!!

Magdalena Szymańska
Projekt "Senior-aktywny obywatel Puszczy Knyszyńskiej"
28 lipca 2016
5 września 2016

Magdalena Szymańska