Komunikaty

otwarty konkurs ofert- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2015 roku
19 grudnia 2014
19 grudnia 2014

Burmistrz Supraśla

 

Magdalena Szymańska
otwarty konkurs ofert- świetlice oraz inne placówki dla dzieci i młodzieży w 2015 roku
19 grudnia 2014
19 grudnia 2014

Burmistrz Supraśla

 

Magdalena Szymańska
Projekty realizowane z udziałem środków unijnych
22 października 2014
17 grudnia 2014

Projekt „Promocja gospodarcza i turystyczna Miasta i Gminy Supraśl”
W ramach projektu powstała strona turystyczna dot. gminy Supraśl oraz zamontowano trzy darmowe hot spoty i kamerę internetową.

2071

Projekt „Monografia Miasta i Gminy Supraśl”
W ramach projektu powstała publikacja zawierająca szczegółowe informacje dot. historii miasta i gminy Supraśl, napisana przez prof. Józefa Maroszka.

Magdalena Szymańska
Gazetka śmieciowa Gminy Supraśl - grudzień 2014
16 grudnia 2014
16 grudnia 2014
Magdalena Szymańska
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych w Gminie Supraśl - rok 2015
16 grudnia 2014
16 grudnia 2014
Magdalena Szymańska