Komunikaty

Informacja w spr. punktów do głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2018
22 sierpnia 2017
22 sierpnia 2017

5638 Na podstawie §6 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Supraśl na 2018 r. będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/360/2017 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 11 maja 2017 r., Burmistrz Supraśla podaje do publicznej wiadomości listę punktów w których będzie można oddać głos na wybrany przez siebie projekt:

Magdalena Szymańska
Komunikat
17 sierpnia 2017
17 sierpnia 2017

5625 W związku z licznymi skargami dot. błąkających się po gminie Supraśl psów prosimy właścicieli czworonogów o dopilnowanie, by ich pupile samodzielnie nie opuszczały swoich posesji. W przypadku, gdy zauważymy błąkające się bezpańsko zwierzę prosimy o zgłaszanie tego faktu na numer alarmowy 112.

Pamiętajmy, że posiadanie psa wiąże się z szeregiem obowiązków, które na właściciela nakłada prawo i jest egzekwowane. Odpowiedzialność istnieje niezależnie od tego, czy zwierzę jest pod nadzorem faktycznym człowieka, czy też zbłąkało się bądź uciekło. Pamiętajmy, że pies to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim odpowiedzialność, która ciąży na jego właścicielu.

Magdalena Szymańska
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
14 sierpnia 2017
17 sierpnia 2017

Magdalena Szymańska
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach przedsięwzięcia I.2.3 Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska
14 sierpnia 2017
17 sierpnia 2017

Magdalena Szymańska
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu
7 listopada 2016
11 sierpnia 2017
Magdalena Szymańska