Komunikaty

Informacja ws. rozwiązania problemu dojazdu do Białegostoku
20 listopada 2015
20 listopada 2015

Jak powszechnie wiadomo, w związku z decyzją Rady Ministrów dot. podziału Naszej gminy na dwie jednostki samorządowe, władze gm. Supraśl zmuszone zostały do wdrożenia programu oszczędnościowego polegającego na cięciu wydatków bieżących, redukcji zatrudnienia, ograniczania środków na sport, promocję, programy profilaktyki zdrowotnej oraz na dziedzictwo narodowe i kulturę. Gmina Supraśl od 1 stycznia 2016 r. pozostanie z okrojonym budżetem, wynoszącym ok. 45% budżetu gminy przed podziałem.

Adam Białous
Strategia Rozwoju Turystyki Uzdrowiskowej Gminy Supraśl na lata 2014-2020
18 listopada 2015
18 listopada 2015
Magdalena Szymańska
111 od stycznia nie będzie jeździć do Supraśla
6 listopada 2015
9 listopada 2015

Szanowni Państwo z przykrością pragniemy poinformować, iż w związku z podziałem gminy i związaną z tym koniecznością wprowadzenia programu oszczędnościowego, decyzją Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29.10.2015,   autobusy BKM linii 111 od 1 stycznia 2016 r. nie będą kursować do Supraśla. Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia obywatelom gminy odpowiedniej komunikacji z Białymstokiem, władze Supraśla podjęły rozmowy w tej sprawie z innymi przewoźnikami.

Adam Białous
Radni w sprawie krematorium
6 listopada 2015
6 listopada 2015

3674

Adam Białous
Zbiorcze wyniki Wyborów do Sejmu i Senatu w gminie Supraśl
27 października 2015
28 października 2015
Adam Białous