Komunikaty

Zakończenie projektu solarów
3 lipca 2015
3 lipca 2015

Gmina Supraśl zakończyła realizację projektu pn.„Eko-logiczny Supraśl – montaż systemów solarnych w gminie Supraśl ".  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Oś Priorytetowa Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

3270 3269

Adam Białous
Podszlifować angielski
3 lipca 2015
3 lipca 2015

Uczniowie Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu, wzorem lat ubiegłych, będą w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyć w projekcie Youngster Plus współfinansowanym przez Gminę Supraśl w ramach podpisanej w dniu 5 maja 2015 roku umowy o współpracy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- Counterpart Fund”.3268

Adam Białous
Gminna Baza Terenów Inwestycyjnych
1 lipca 2015
2 lipca 2015

Burmistrz Supraśla informuje, że gmina Supraśl tworzy Gminną Bazę Terenów Inwestycyjnych (GBTI). Baza zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy: www.suprasl.pl. Mają się w niej znaleźć nieruchomości przeznaczone do sprzedaży bądź przekazania w dzierżawę. Dotyczy to zarówno nieruchomości będących własnością gminy jak też osób fizycznych i przedsiębiorców, zainteresowanych zbyciem nieruchomości.3267

Adam Białous
Wschodni Szlak Rowerowy szansą rozwoju
30 czerwca 2015
30 czerwca 2015

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, będącej partnerem wykonawczym projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Promocja" mamy przyjemność poinformować Państwa o trwającym do 15 lipca naborze podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo, który przebiega m.in. przez Supraśl.3265

Adam Białous
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert- organizacja zajęć na rowerach
29 czerwca 2015
29 czerwca 2015

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert jako plik do pobrania poniżej.

Magdalena Szymańska