Komunikaty

Ogłoszenie Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż Samochodu ciężarowego
18 stycznia 2017
18 stycznia 2017

Krzysztof Grygiencz
Załóż firmę przez telefon
18 stycznia 2017
18 stycznia 2017

4653 Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Magdalena Szymańska
Okresowa ocena jakości wody z wodociągów
9 stycznia 2017
17 stycznia 2017

Na podstawie przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w okresie od 01. lipca do 31 grudnia 2016 r. z wyznaczonych  punktów kontroli jakości wody informuje się, że woda w wodociągach: Supraśl, Ogrodniczki, Grabówka, Sobolewo, Nadleśnictwo Supraśl na dzień 31 grudnia 2016 r. nadawała się do spożycia przez ludzi.

Magdalena Szymańska
Taryfy opłat za wodę i kanalizację na rok 2017
23 grudnia 2016
16 stycznia 2017

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu zawiadamia, że zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139, 1893 z 2016 r. poz. 1250) z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Krzysztof Grygiencz
Informacja o możliwości wytypowania osób z organizacji pozarządowych do komisji konkursowych dot. opiniowania składanych ofert w ramach planowanych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych planowanych do realizacji w 2017 roku.
3 stycznia 2017
10 stycznia 2017

Przemek Banaszek