Komunikaty

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia "Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"
4 lutego 2016
4 lutego 2016

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 11.02.2016 r. o godz. 16 00 w Zespole Szkół w Sobolewie, ul. Podlaska 8.

Przemek Banaszek
Sprostowanie nieprawadziwych informacji
19 stycznia 2016
19 stycznia 2016

W związku z pojawiającymi się pogłoskami, jakoby Gmina Supraśl zrezygnowała z budowy Przedszkola w Grabówce oraz drogi powiatowej Sobolewo - Henrykowo, pragniemy zaprzeczyć tym fałszywym informacjom.

Adam Białous
Raport dotyczący odnawialnych źródeł energii
14 stycznia 2016
14 stycznia 2016

Szanowni Państwo,

Przemek Banaszek
Raport dotyczący odnawialnych źródeł energii
14 stycznia 2016
14 stycznia 2016

Szanowni Państwo,

Przemek Banaszek
Usuwanie azbestu
5 stycznia 2016
5 stycznia 2016

Burmistrz Supraśla

ogłasza

nabór wniosków na dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest

z terenu gminy Supraśl w latach 2016 - 2017.

 

W celu złożenia wniosku oraz podpisania umowy Właściciele nieruchomości powinni zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Supraślu do dnia 10 stycznia 2016r.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami UM w Supraślu (pok.nr 2), tel. 85 7132 705, e-mail: izabela.sokolowska@suprasl.pl.”

Adam Białous