Komunikaty

Raport z konsultacji społecznych dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2016-2022
16 lutego 2017
16 lutego 2017

Raport powstał w wyniku prac nad dokumentem: "Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl". Dokument zawiera część diagnostyczną oraz mapę obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dn. 15 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Magdalena Szymańska
Nieograniczony przetarg na dostawę oleju opałowego
2 lutego 2017
16 lutego 2017

Zespół Szkół im. E. Orzeszkzowej w Sobolewie ogłosiło nieograniczony przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego na okres dwunastu miesięcy. Oferty można składać w siedzibie szkoły w Sobolewie do 10 lutego 2017 r. do godz. 9:00.

Magdalena Szymańska
Nabór na stanowisko Inspektor w Referacie Infrastruktury
23 stycznia 2017
16 lutego 2017

Burmistrz Supraśla działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko : Inspektor w referacie Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Supraślu.Termin składania dokumentów - do 03.02.2017r.

Magdalena Szymańska
Konkurs na opracowanie szczegółowej koncepcji rewaloryzacji części Ogrodu Saskiego w Supraślu
14 lutego 2017
14 lutego 2017

4740 Burmistrz Supraśla ogłasza konkurs na opracowanie szczegółowej koncepcji rewaloryzacji części założenia ogrodowo-parkowego Ojców Bazylianów z połowy XVIII wieku – Ogród Saski w Supraślu na dz. nr 1307, 1309, 562/4, 562/3, 562/2, 1311.
Termin składania prac konkursowych - do 10.05.2017 r.

Szczegóły (kliknij)

Magdalena Szymańska