Komunikaty

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego o postępowaniu w spr. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę dróg gminnych: ulic Granicznej Nr 105267B i ulicy Dolnej Nr 105256B w Zaściankach i Grabówce oraz ulicy Wiosennej Nr 105
6 grudnia 2016
6 grudnia 2016
Magdalena Szymańska
Nabór na stanowisko Kierownik RGGN w Urzędzie Miejskim w Supraślu
5 października 2016
6 grudnia 2016

Burmistrz Supraśla ogłasza nabór na stanowisko Kierownik w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Supraślu.

Magdalena Szymańska
Burmistrz Supraśla ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego stanowiącego własność Gminy Supraśl
14 listopada 2016
6 grudnia 2016

Przemek Banaszek
Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących diagnozy obszarów: zdegradowanych i rewitalizacji Gminy Supraśl
5 grudnia 2016
5 grudnia 2016

4597 Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.) postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące diagnozy obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Supraśl. Projekt diagnozy będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz stronie BIP. Konsultacje odbędą się w okresie od 15 grudnia 2016 do 15 stycznia 2017 r.

Magdalena Szymańska
Informacja w związku z brakiem usuwania śliskości drogowej dnia 29.11.2016r.
30 listopada 2016
5 grudnia 2016

Urząd Miejski w Supraślui informuje, że na początku listopada br. Gmina Supraśl zawarła umowy na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 z wyłonionymi wykonawcami. Teren Sołectwa Zaścianek, Grabówki, Sobolewa i Henrykowa został podzielony na dwie części gdzie granicę stanowi Szosa Baranowicka. Zaścianki, Sobolewo i Henrykowo są utrzymywane przez firmę Transport Ciężarowy Szczepański Dariusz natomiast Grabówka i Zaścianki (po drugiej stronie Szosy Baranowickiej), są utrzymywane przez firmę BBGM Kamila Gryko.

Magdalena Szymańska