Komunikaty

Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Supraśl z organizacjami pozarządowymi
26 października 2016
26 października 2016

4477 Serdecznie zapraszamy Państwa na konsultacje w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Supraśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Magdalena Szymańska
Stypendium im. Józefiny Zachert - wyniki
20 października 2016
26 października 2016

Magdalena Szymańska
LGD Puszcza Knyszyńska
21 września 2016
25 października 2016

4408

4452

4474

Magdalena Szymańska
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Supraśl na lata 2016 - 2022
24 października 2016
24 października 2016
Magdalena Szymańska
Referat Gospodarki Odpadami - bądź na bieżąco
10 października 2016
18 października 2016
Magdalena Szymańska