Komunikaty

otwarty konkurs ofert- świetlice oraz inne placówki dla dzieci i młodzieży w 2014 roku
24 lipca 2014
24 lipca 2014

Burmistrz Supraśla

Magdalena Szymańska
zgłaszanie przedstawicieli do prac w komisji konkursowej
24 lipca 2014
24 lipca 2014

zgłaszanie przedstawicieli do komisji upływa z dniem 1 sierpnia 2014 roku. Informacja o komisji jako plik do pobrania poniżej.

Magdalena Szymańska
INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY SUPRAŚL
10 lipca 2014
16 lipca 2014

Magdalena Szymańska
Nabór na stanowisko Kierownik KZB w Supraślu - na okres zastępstwa
26 czerwca 2014
16 lipca 2014

Urząd Miejski w Supraślu zatrudni pracownika na stanowisku Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu. Umowa na czas określony – na okres zastępstwa.

Aplikacje – CV należy składać w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Supraślu lub w formie elektronicznej na adres mailowy: um@suprasl.pl

Termin składania aplikacji – do 15.07.2014 r.

Magdalena Szymańska
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Supraśl
15 lipca 2014
15 lipca 2014

Gmina Supraśl informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Supraśl” jest dotowana na podstawie umowy nr 121/14/B-OZ/AZ-092/DA zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Magdalena Szymańska