Komunikaty

Referendum w spr. odwołania Burmistrza Supraśla NIEWAŻNE
25 kwietnia 2016
25 kwietnia 2016

4026 Powodem uznania referendum w sprawie odwołania z funkcji Burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego za nieważne była zbyt niska frekwencja. Wyniosła ona 22,51%. 

Uprawnionych do głosowania było 11 754 osób, jednak tylko 2 646 mieszkańców gminy Supraśl wzięło udział w referendum, z czego 2 626 osób oddało ważny głos.

Magdalena Szymańska
Policja - Dane teleadresowe
14 maja 2014
21 kwietnia 2016
Magdalena Szymańska
Rozstrzygnięcie ofert - kultura 2016
20 kwietnia 2016
20 kwietnia 2016

Rozstrzygnięcie jako plik do pobrania poniżej.

Magdalena Szymańska
oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
21 marca 2016
19 kwietnia 2016

Na podstawie art.19a ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015r. poz. 1255, 1333, 1339) zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadania publicznego. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta jako plik do pobrania poniżej.

Adam Białous
Będzie dobra droga z Woronicz do Międzyrzecza
23 lutego 2016
19 kwietnia 2016

3870

Adam Białous