Komunikaty

Wyniki referendum
25 maja 2015
25 maja 2015

W przeprowadzonym 24 maja referendum większość mieszkańców gminy Supraśl nie zgodziła się na podział gminy. W zamieszczonych poniżej protokołach referendalnych podajemy dokładne wyniki głosowania  

Adam Białous
Termin składania ankiet ws. solarów
20 maja 2015
20 maja 2015

Szanowni Mieszkańcy Gminy Supraśl. Z uwagi na konieczność przygotowania, w krótkim czasie, dokumentów aplikacyjnych o dofinasowanie z funduszy unijnych montażu  zestawów solarnych do podgrzewania ciepłej wody, ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz  pomp ciepła, prosimy zainteresowane osoby o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Supraślu (sekretariat lub punkt obsługi klienta) wypełnionej ankiety informacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2015 roku do godziny 15.00. Poniżej zamieszczamy ponownie ankietę.

Adam Białous
Solary znów w zasięgu ręki
12 maja 2015
19 maja 2015

Szanowni Mieszkańcy Gminy Supraśl. Uprzejmie informujemy, że Gmina Supraśl  po raz drugi przystępuje do naboru osób – mieszkańców Gminy Supraśl chcących uczestniczyć w programie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej montażu  zestawów solarnych do podgrzewania ciepłej wody, ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz  pomp ciepła.

Adam Białous
Ulica 3 Maja w części będzie zamknięta
18 maja 2015
18 maja 2015

Urząd Miejski w Supraślu  informuje, iż w związku z uruchomieniem na okres letni „Deptaka Miejskiego”, dnia 30 maja 2015 r. zamknięty zostanie dla ruchu samochodowego odcinek ulicy 3 Maja w Supraślu – od skrzyżowania z ulicami Ogrodową i Posterunkową do ul. Cieliczańskiej. Po zamkniętym odcinku ulicy będą się mogły poruszać jedynie pojazdy właścicieli posesji przy nim położonych oraz pojazdy zaopatrzenia. Na pozostałej części ulicy 3 Maja zostanie wprowadzona strefa ograniczonego parkowania. Zmianie ulegnie także organizacja ruchu na ul.Ogrodowej.

Adam Białous
W poszukiwaniu pracy
13 maja 2015
13 maja 2015
Adam Białous