Komunikaty

Dyżur architekta w Filii w Zaściankach
27 kwietnia 2017
27 kwietnia 2017

Informujemy, że w dniach 28 kwietnia 2017 r. oraz 5 maja 2017 r. dyżur architekta w Filii został odwołany.

Magdalena Szymańska
Przetarg na rozbudowę szkoły w Ogrodniczkach
26 kwietnia 2017
26 kwietnia 2017

4886 Burmistrz Supraśla zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową. Składanie ofert: 10.05.2017 godz. 11.00. Otwarcie ofert: 10.05.2017 r. o godz. 11.15.

Magdalena Szymańska
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego nr AB-II.7821.8.2017.AG
11 kwietnia 2017
11 kwietnia 2017

Obwieszczenie jako plik do pobrania w załączniku

Magdalena Szymańska
Dyżur architekta w Filii w Zaściankach
30 marca 2017
3 kwietnia 2017

Dyżur architekta w Filii w Zaściankach w dniu 31.03.2017 jest odwołany.

Przemek Banaszek
Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.18.2017
31 marca 2017
31 marca 2017

Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.

Magdalena Szymańska