Uruchomienie syren alarmowych

Dodana: 14 września 2017
Zmodyfikowana: 14 września 2017

5773 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Supraślu informuje, że w dniu 17 września 2017r. o godz. 12:00 na terenie gminy uruchomione będą syreny alarmowe. Upamiętnienie 78 rocznicy agresji wojsk sowieckich na Polskę będzie jednocześnie sprawdzeniem sprawności systemu alarmowego. Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. , w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwościach organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 poz. 96)Rodzaj alarmu - sygnał ciągły jednominutowy.