Zmiana nazwy Komunalnego Zakładu Budżetowego

Dodana: 1 stycznia 2017
Zmodyfikowana: 1 stycznia 2017

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu ul. Zielona 5 16-030 Supraśl informuje, iż w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29.09.2015 r. (sygn. C-276/14) następuje centralizacja podatku VAT z dniem 01.01.2017 r. nazwa zakładu ulega zmianie na:

Gmina Supraśl

16-030 Supraśl ul. J. Piłsudskiego 58

NIP 966-176-74-47

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu

ul. Zielona 5

16-030 Supraśl

Prosimy o stosowanie nazwy zakładu jak wyżej na wystawianych fakturach od dnia 01 stycznia 2017 r.