Bezpieczny wypoczynek nad wodą

Dodana: 23 lutego 2015
Zmodyfikowana: 1 lutego 2017

Na prośbę Zarządu Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących (TZT i RT) z siedzibą w Supraślu, podajemy numery telefonów wykorzystywanych w pracy ratowników wodnych podczas pełnienia stałych dyżurów ratowniczych za zalewie na rzece Supraśl w Supraślu: