Kierownictwo jednostki

Dodana: 1 sierpnia 2011
Zmodyfikowana: 21 listopada 2017

Kierownik MOPS w Supraślu

mgr. Małgorzata Ostrowska

tel. 085 7132 762

ul. Piłsudskiego 17

16-030 Supraśl

 

Zastępca Kierownika MOPS w Supraślu

Joanna Mieldzicz-Kopciewska

tel. 085 7132 771

ul. Piłsudskiego 17

16-030 Supraśl