Kierownictwo jednostki

Dodana: 1 sierpnia 2011
Zmodyfikowana: 31 października 2013

Kierownik MOPS w Supraślu

mgr. Małgorzata Ostrowska

tel. 085 7132 717

ul. Piłsudskiego 58

16-030 Supraśl

 

Zastępca Kierownika MOPS w Supraślu

Joanna Mieldzicz-Kopciewska

tel. 085 7132 703

ul. Piłsudskiego 58

16-030 Supraśl