Ogłoszenie - nowe umowy na dostarczanie wody

Dodana: 22 stycznia 2016
Zmodyfikowana: 8 lutego 2016

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy sołectw: Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki, Grabówka, Sowlany.

Komunalny Zakład Budżetowy ul. Zielona 5, 16-030 Supraśl, informuje, że w celu dalszego korzystania z usług dostarczania wody i/lub odprowadzenie ścieków niezbędne jest zawarcie nowej umowy z KZB. Aby ułatwić Państwu tę operację od dnia 25.01.2016 r. nasz inkasent dostarczy Państwu dwa formularze umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzenie ścieków oraz wniosek o zawarcie w/w usług.

(można też pobrać je tu: wniosek, umowa, załącznik lub na dole strony w załącznikach)

Celem zawarcia umowy można: zgłosić się do siedziby KZB w Supraślu, ul. Zielona 5 z następującymi dokumentami

-      -  wypełniony wniosek,

       - uzupełniony o dane osobowe formularz umowy,

       - kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością/lokalem, której będzie dotyczyła umowa (np. akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie sądu o nabyciu spadku itd.)

-      - ostatnią fakturę (pierwszą otrzymaną w 2016 r.)

-      - dowód osobisty osoby zawierającej umowę.

      lub podpisane egzemplarze zwrócić inkasentowi, przesłać drogą pocztową bądź złożyć w biurze podawczym filii Urzędu w Sobolewie przy Szosie Baranowickiej 94 (przy świetlicy CKiR). Biuro czynne jest we czwartki w godzinach 15-19.

Wszelkie wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 w siedzibie KZB lub pod nr. tel. 85 7183 553

Zapraszamy do siedziby KZB w Supraślu celem dopełnienia formalności.

Kierownik KZB

Łukasz Jezior

ZałącznikWielkość
wniosek_o_podpisanie_umowy_wod-kan.pdf100.62 KB
nowa_umowa_klienci_indywidualni.pdf70.56 KB
załącznik_do_umowy_wod_kan.pdf32.13 KB