Referaty Urzędu Miejskiego

Dodana: 1 maja 2011
Zmodyfikowana: 12 kwietnia 2017

 

Urząd Miejski w Supraślu
ul. J.Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl
tel. 85 7132 700 fax. 85 7132 720

um@suprasl.pl
www.suprasl.plKancelaria ogólna / Punkt Obsługi Interesanta

parter przy głównym wejściu

Monika Bielińska
um@suprasl.pl

85 713 27 01


Sekretariat Burmistrza
 
 I piętro pok. nr 24

Ewa Marzanna Lisowska
um@suprasl.pl

85 713 27 00


Burmistrz Supraśla
I piętro pok. nr 24 A

dr Radosław Dobrowolski
radoslaw.dobrowolski@suprasl.pl85 713 27 00
85 713 27 01


Burmistrz Supraśla przyjmuje interesantów
w UM w Supraślu
w każdy poniedziałek w godz. 9:00-12:00


Zastępca Burmistrza

pok. nr 7A

Marek Szutko
marek.szutko@suprasl.pl

85 713 27 37


Referat Spraw Obywatelskich USC
pok nr. 1

Kierownik USC

Robert Wojciech Chebdzyński
robert.chebdzyński@suprasl.pl

85 7132 727

Zastępca Kierownika USC
Ewidencja ludności, dowody osobiste

Magdalena Wojna
magdalena.wojna@suprasl.pl

85 7132 728


Referat ds. projektów UE oraz Uzdrowiska Supraśl
I piętro (wejście od strony banku)

Kierownik

Marek Skrypko
marek.skrypko@suprasl.pl

85 7132 718

Projekty

Anna Kuczyńska
anna.kuczynska@suprasl.pl

85 7132 718

Projekty / Solary

Elżbieta Wasilewska
elzbieta.wasilewska@suprasl.pl

85 7132 718

Projekty

Mariusz E. Żygieło
Mariusz.zygielo@suprasl.pl

85 7132 718


Zamówienia publiczne
I piętro (wejście od strony banku)

Monika Kropiewnicka
monika.kropiewnicka@suprasl.pl
zp@suprasl.pl

85 7132 719


Referat Organizacyjny

Sekretarz Gminy
pok. nr 22

Mariusz Żukowski
mariusz.zukowski@suprasl.pl

85 7132 716

Działalność gospodarcza / Kadry
pok. nr 3

Luiza Brajczewska
luiza.brajczewska@suprasl.pl

85 7132 732

Oświata, stypendia szkolne

Anna Kalinowska - Chraniuk
anna.kalinowska@suprasl.pl

85 733 38 40 w. 4
Filia UM w Zaściankach

Promocja, fundusz sołecki, turystyka, kultura, strona www
pok. nr 21C

Magdalena Szymańska-Smarżewska
promocja@suprasl.pl magdalena.szymanska@suprasl.pl

85 7132 735Archiwum
pok. nr 21C

Adam Zabłocki

85 7132 735

Obsługa Rady
pok. nr 21A

Marian Brajczewski
marian.brajczewski@suprasl.pl

85 7132 738

Informatyk
pok. nr 21A

Przemek Banaszek
przemek.banaszek@suprasl.pl

85 7132 738


Referat Gospodarki Odpadami

pok. nr 2

Kierownik

Izabela Sokołowska
izabela.sokolowska@suprasl.pl

85 713 27 07

Ewidencja i naliczanie opłat

Agnieszka Puciłowska
agnieszka.pucilowska@suprasl.pl

85 713 27 05

Ewidencja i naliczanie opłat

Tomasz Kmiecik
tomasz.kmiecik@suprasl.pl

85 713 27 05


Referat Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Gminy
pok. nr. 4

Lucyna Majewska
lucyna.majewska@suprasl.pl

85 7132 708

Księgowość budżetowa pok. nr. 5

Renata Makosz
renata.makosz@suprasl.pl
Dorota Racewicz
dorota.racewicz@supras.pl

85 7132 709

Księgowość podatkowa
pok. nr 6

Iwona Bogucka
iwona.bogucka@suprasl.pl
Agnieszka Iwanowska
agnieszka.iwanowska@suprasl.pl

85 7132 712

85 7132 713

Środki trwałe
pok. nr 6

Agnieszka Tołwińska
agnieszka.tolwinska@suprasl.pl

85 7132 710

Płace
pok. nr 6

Katarzyna Janowska
katarzyna.janowska@suprasl.pl

85 7132 710

Podatki
pok. nr 6

Edyta Biełaga
edyta.bielaga@suprasl.pl
Barbara Sosnowska
barbara.sosnowska@suprasl.pl

85 7132 714

85 7132 715


Referat Inwestycji

Kierownik
pok. nr 9

Walerian Anisimowicz
walerian.anisimowicz@suprasl.pl

85 7132 724

Zastępca Kierownika RI
Przetargi
- pok. nr 10

Ewa Kiljańczyk
ewa.kiljanczyk@suprasl.pl
zp@suprasl.pl

85 7132 725

Drogi
pok. nr. 8

Paweł Czerniawski
pawel.czerniawski@suprasl.pl

85 7132 721

Ochrona środowiska
pok. nr 8

Jadwiga Dorota Borecka
dorota.borecka@suprasl.pl

85 713 27 22

Budownictwo/Warunki zabudowy
pok. nr 8

Anna Jamróz
anna.jamroz@suprasl.pl

85 7132 721

Podinspektor ds. inwestycji
pok. nr 10

Justyna Siemiacka
justyna.siemiacka@suprasl.pl

85 7132 726


Architekt

Warunki zabudowy i decyzje lokalizacyjne pok. nr 8A

Konsultacje z mieszkańcami:
 poniedziałki i środy

Agata Bielska
 agata.bielska@suprasl.pl

UWAGA!
Spotkania ustalane telefonicznie lub mailowo (tel. 85 71 32 723, email: agata.bielska@suprasl.pl) 

85 71 32 723


Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
pok. nr 11

Iwona Ogłuszka
iwona.ogluszka@suprasl.pl

85 7132 704

Geodezja
pok. nr 11

Sławomir Grabowski
slawomir.grabowski@suprasl.pl

85 7132 706

Dzierżawa i sprzedaż nieruchomości
Opłata adiacencka
i renta planistyczna
pok. nr. 12

Jakub Zwaliński
jakub.zwalinski@suprasl.pl

85 7132 729


Gminne Centrum Reagowania

pok. nr 13

Obrona Cywilna
Sprawy Wojskowe
Centrum Reagowania Kryzysowego

Jan Czerwiński
jan.czerwinski@suprasl.pl
Jan Doroszkiewicz
jan.doroszkiewicz@suprasl.pl

85 7132 731
Filia UM w Zaściankach
ul. Szosa Baranowicka 58/4
Zaścianki
15-521 Białystok
tel. 85 733 38 40
www.suprasl.pl

Kierownik
Oświata, stypendia szkolne

Anna Kalinowska – Chraniuk
anna.kalinowska@suprasl.pl

85 733 38 40 w. 4

Sekretariat
Zdrowie, dotacje NGO, stypendia sportowe

Monika Sylwia Piotrowska
monika.piotrowska@suprasl.pl

85 733 38 40 w. 1

Gospodarowanie odpadami/Podatki
Informacja publiczna

Joanna Kalinowska
joanna.kalinowska@suprasl.pl

85 733 38 40 w. 2

Ewidencja Ludności/Dowody osobiste

Agnieszka Klepacka
agnieszka.klepacka@suprasl.pl

85 733 38 40 w. 3

Program 500+/MOPS

85 733 38 40 w. 5

Geodezja
 

 
czwartek 7.30 - 17.00

Sławomir Grabowski
slawomir.grabowski@suprasl.pl


85 7 33 38 40 w. 2
85 7 33 38 40 w. 3

Architekt

Konsultacje z mieszkańcami:
piątek 7.30 – 15.00Agata Bielska
agata.bielska@suprasl.pl

UWAGA!
Spotkania ustalane telefonicznie lub mailowo (tel. 85 71 32 723, email: agata.bielska@suprasl.pl)

85 7 33 38 40 w. 5


Burmistrz Supraśla przyjmuje interesantów w Filii UM w Zaściankach
w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 14:00 – 15:00