Zabytki Supraśla

Dodana: 1 maja 2011
Zmodyfikowana: 11 października 2011

Miasto Supraśl posiada interesujący układ urbanistyczny świadczący o niezwykle bogatej historii tego terenu, której początek dała osada przyklasztorna rozwijająca się na tym terenie w XV w. , a następnie rozwój przemysłu włókienniczego. Dziś w mieście Supraśl z ponad 500-letnią tradycją można zwiedzić niepowtarzalne zabytki. Najważniejsze spośród nich to:
 

63 Klasztor Męski Zwiastowania NMPKlasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu
Kompleks budynków pobazyliańskich wraz z rekonstruowaną cerkwią obronną w stylu gotycko-bizantyjskim ( wzniesiona w latach 1503-1511), Pałacem Opatów (1635-1655), w którym mieści się obecnie Punkt Muzealny i brama dzwonnica (1752).

 

 

 


Pałac Buchholtzów ( obecnie Liceum Plastyczne)68 Pałac Buchholtzów
Dworek stanowiący własność rodziny Buchholtzów – fabrykantów włókienniczych. Przebudowany w latach 1892 – 1903 w eklektyczny pałacyk – willę w stylu francuskiego i włoskiego renesansu z licznymi elementami klasycyzmu i secesji. W skład  wchodzą również stajnia, wozownia, stróżówka oraz zachowane fragmenty parku. We wnętrzach pałacu zachowało się wiele elementów pierwotnego wystroju i wyposażenia.Od 1959 r. siedziba Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera.
 

 


71 Dom OgrodnikaDom Ogrodnika ( zwany Starą Pocztą ) 
 Zbudowany w II połowie XVIII w. jako mieszkanie klasztornych ogrodników. Następnie mieściła się tu karczma, w okresie międzywojennym urząd pocztowy. Obecnie dom mieszkalny - rzadko już spotykany przykład drewnianego budownictwa terenów puszczańskich.
 

 

 

 


69 Kościół Św. Trójcy

Kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy 
Zbudowany w latach 1861-1863. Konsekrowany w 1868 r. W latach 1902-1903 dobudowano kruchtę z wieżą, chór i dwie zakrystie.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
72 Kościół NMP Królowej PolskiKościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
 Zbudowany w 1885 r. w stylu neogotyckim. Do 1939 r. była to świątynia ewangelicko – augsburska p.w. Zmartwychwstania Pańskiego. Nieużytkowany od lat 80-tych XX wieku. Zakupiony w 1989 r,. stał się drugą supraską parafią kościoła katolickiego.

 

 

 

 

 


 

 

Ratusz miejski73 Ratusz Miejski
 Pierwotnie szkoła zbudowana w 1906 r. dzięki ofiarności hf. Józefiny Zachert. W okresie zaborów prowadzone były tu lekcje języka polskiego i historii. W 1927 r. budynek został podarowany społeczności Supraśla z zastrzeżeniem użytkowania go wyłącznie na cele oświatowe. Obecnie rozbudowany, użytkowany przez Urząd Miejski.
 

 

 


74 Dom LudowyDom Ludowy
 Zbudowany w 1934 r. w stylu modernistycznym jako siedziba różnorakich instytucji i placówek kulturalnych. Jego projektantem był inż. Jarosław Giryn, który również projektował budynek obecnego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, dlatego też wygląd obydwu budynków jest bardzo podobny. Obecnie budynkiem zarządza Centrum Kultury i Rekreacji.

 

 

 
Dom Kleina75 Dom Kleina
 Zbudowany w końcu XIX wieku jako dom administratora fabryki włókienniczej Buchholtzów. Następnie dom parafialny gminy ewangelicko – augsburskiej do 1939 r. Jest to jeden z już nielicznych obiektów budownictwa fabrycznego z przełomu XIX/XX w. Od 2007 r. siedziba Centrum Kultury i Rekreacji. Tu znajduje się galeria Wiktora Wołkowa – znanego i uznanego fotografa podlaski przyrody i krajobrazu. W filmowej trylogii Jacka Bromskiego “ U Pana Boga za...” budynek i jego wnętrza zagrały rolę Komisariatu Policji w Królowym Moście.


 
76 Biały DworekBiały Dworek, zwany również Dworkiem Opata Jaworowskiego, bądź Zachertów ( Dyrekcja Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej )
Zbudowany w 1822 r. przez Biskupa Leona Jaworowskiego – ostatniego opata klasztoru bazylianów. W latach 1834 – 1939 własność rodziny fabrykantów włókienniczych Zachertów. Gruntownie wyremontowany w latach 1988-1990, obecnie jest siedzibą Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

 

 

 
Domy Tkaczy77 Dom Tkacza
 Powstały w połowie XIX wieku. Inicjatorem ich budowy był Wilhelm Fryderyk Zachert. Pełniły funkcje zarówno mieszkań, jak również warsztatów tkackich, tworząc podwaliny supraskiego ośrodka włókienniczego.


 

 

 


78 Teatr WierszalinTeatr Wierszalin
 Pierwotnie dom kolonijny dla młodzieży, zbudowany w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W okresie powojennym dalej pełnił funkcję ośrodka kolonijnego, a następnie Gminnego Ośrodka Kultury. Od 1994 r. siedziba Teatru “Wierszalin” - jednej z bardziej znanych i uznanych współcześnie scen. Często wiodącymi motywami spektakli jest tematyka podlaskiego pogranicza etniczno-religijnego-kulturowego, co w połączeniu z oryginalną scenografią i reżyserią, ekspresyjną grą aktorów tworzy bardzo charakterystyczny klimat przedstawienia. Teatr wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia na krajowych, europejskich i światowych festiwalach.
 
Supraskie cmentarze79 Kaplica Grobowa Zachertów
Pierwotnie – cmentarz unicki założony w końcu XVIII w. I ewangelicki założony w połowie XIX wieku. Drewniana cerkiew cmentarna p.w. Św. Pantelejmana z murowaną wieżą ( 1875 r.), współcześnie – kaplica cmentarna p.w. Wszystkich Świętych. Neoklasyczna kaplica grobowa Zachertów z 1885 r. neogotycka kaplica grobowa Bucholtzów z 1904. Mogiła prof. Witolda Sławińskiego – botanika, pomysłodawcy i inicjatora ochrony walorów przyrodniczych Puszczy Knyszyńskiej.

 

 

 


 
80 Cerkiew Św. Jerzego MęczennikaCmentarz Prawosławny Podsupraśl
Założony w 1900r. Cerkiew cmentarna p.w. Świętego Jerzego Zwycięzcy, zbudowana w 1901 r. Za nią nieliczne już drewniane krzyże.