Szanowni Mieszkańcy Gminy Supraśl!

Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim osobom, które tak licznie zgłosiły się i zadeklarowały pomoc pogorzelcom, którzy stracili niemal wszystko w wyniku pożaru w dn. 18.01.2021r.

Dar serca okazały aż 92 osoby z: Gminy Supraśl, pobliskich i dalszych miejscowości. Część z tej ilości osób we własnym zakresie przywiozła ofiarowane rzeczy do siedziby MOPS w Supraślu w postaci: ubrań, pościeli, ręczników, koców, suchej żywności, środków czystości, drobnego sprzętu AGD itd.

W miarę potrzeb i upływu czasu osoby poszkodowane w wyniku pożaru zgłaszały się do tutejszego Ośrodka, korzystając ze zbiórki i zabierając potrzebne im rzeczy.

Pogorzelcy otrzymali również telefony kontaktowe do ofiarodawców, którzy deklarowali chęć pomocy w postaci: mebli, dywanów, sprzętu gospodarstwa domowego.

Ponadto Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi zbiórkę „Ofiarom pożaru w Supraślu”, z której to już skorzystały osoby poszkodowane w pożarze zakupując potrzebny sprzęt AGD i inne rzeczy.

Ośrodek Prawosławny Eleos również prowadził zbiórkę na powyższy cel, z której pogorzelcy skorzystali zakupując potrzebny sprzęt w gospodarstwie domowym.
Osoby te już zamieszkują w mieszkaniach z zasobów Gminy.

Smutne wydarzenie, które miało miejsce ponad 2 miesiące temu pokazało, iż ludzie potrafią się zjednoczyć, pomagać potrzebującym ofiarując dar serca i dzielić się z tymi, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć.

W imieniu własnym i P. Burmistrza składam bardzo serdeczne podziękowanie.

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Supraślu
mgr Barbara Szutko