To były pracowite i pełne przygód i nowych doświadczeń miesiące – tak twierdzą dzieci i rodzice uczestniczący w projekcie „Zawsze razem”, realizowanym przez Fundację „SUKURS" z Zaścianek.


To właśnie Fundacja „SUKURS" realizowała zajęcia terapeutyczne grupowe jak i indywidualne dla dzieci z gminy Supraśl. Gmina Supraśl na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazała środki na ten cel.

Głównym celem projektu było organizowanie działań aktywizujących środowisko rodzin osób niepełnosprawnych i tzw. zdrowych w gminie Supraśl, poprzez regularne zajęcia edukacyjne, artystyczne, terapeutyczne, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, trening umiejętności społecznych, oraz terapie indywidualne wg potrzeb i wskazań z orzeczeń i opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Zajęcia dla dzieci mieszkających w gminie Supraśl odbywały się w okresie od początku października 2018 do 30.12.2018 w Gabinecie Terapii Dzieci i Młodzieży MIŚ w Zaściankach oraz w Szkole Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie.


Uroczyste zakończenie projektu odbyło się w Siedlisku Szeriwan w Grabówce. W sobotę 09.03.2019 rodzice i dzieci spotkali się aby powspominać, podsumować, obejrzeć fotorelację z projektu, a także spędzić wspólnie sobotnie południe w bardzo urokliwym miejscu.
Podczas gdy dorośli wymieniali doświadczenia między sobą dzieci uczestniczyły w zajęciach artystycznych. Powstały przepiękne albumy – pamiątki z grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych i niezapomnianej wycieczki do Warszawy.


Cele projektu zostały osiągnięte i wysoko ocenione przez licznie przybyłych uczestników i rodziców. Przeprowadzono regularne zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe i zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, trening umiejętności społecznych, oraz terapie indywidualne, m.in. terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, integracja sensoryczna, muzykoterapia, dogoterapia, hipoterapia. Były też warsztaty rozwojowe dla rodziców m.in. dotyczące podnoszenia kompetencji rodzicielskich, artystyczne i prozdrowotne, wspólne wyjścia do kina oraz rodzinna wycieczka edukacyjna do Warszawy - Muzeum Powstania Warszawskiego - w nawiązaniu do 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, Planetarium i Stadion PGE Narodowy.

Zajęcia terapeutyczne, zarówno grupowe jak i indywidualne dla dzieci mieszkających w gminie Supraśl odbyły się dzięki wsparciu ze środków Gminy Supraśl jak i ze środków Fundacji PZU.

Więcej na http://fundacjasukurs.pl/zakonczenie-projektu/

IMG 20190201 151223

Wycieczka integracyjna do Warszawy

 image000000

image000000 3

IMG 20190201 155048