Burmistrz Supraśla przekazał szkołom laptopy zakupione w ramach projektu „Ja w Internecie”.

 

Gmina Supraśl zakończyła realizację projektu „Ja w Internecie”. Projekt był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Głównym operatorem projektu była Fundacja Legalna Kultura. W ramach projektu odbyły się szkolenia dla mieszkańców Gminy Supraśl w przedziale wiekowym od 25 roku życia. Odbywały się one w trzech punktach na terenie gminy: Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie oraz Zespół szkolno-Przedszkolny im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach.

Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat tworzenia stron internetowych, wykorzystywania Internetu we własnym biznesie, ochrony dzieci przed niepożądanymi treściami. Celem programu było również zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, edukacji i informacji z legalnych źródeł. Szkolenia były bezpłatne. Po zakończonych szkoleniach każda ze szkół otrzymała zakupione w ramach projektu laptopy.

 

IMG 0312 www

Na zdj. (od lewej): Pani Agnieszka Kamieńska - Dyrektor Zespóołu szkolno-Przedszkolny im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach, Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla 

 

logo EFR