Rada Seniorów Gminy Supraśl została powołana 07.12.2017r. Uchwałą Rady Miejskiej w Supraślu nr XXXVII/435/2017Rady Miejskiej w Supraślu nr XXXVII/435/2017. Stanowi ją piętnastu członków - Seniorów, którzy mają być organem doradczym i opiniodawczym Burmistrza Supraśla - głosem Seniorów gminy Supraśl.

Facebook Rady Seniorów Gminy Supraśl (kliknij)

 fb ikonka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skład Rady Seniorów Gminy Supraśl

 

K.Wolfram

Krzysztof Antoni Wolfram - Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Supraśl

 Leśnik z wykształcenia, przyrodnik z zamiłowania. Działacz społeczny, harcerz, turysta i krajoznawca, przewodnik przyrodniczy, polityk, fotografik  i publicysta.Pomysłodawca koncepcji Zielone Płuca Polski. Urodzony i wychowany w Warszawie, spędził 20 lat w Białymstoku, od 30 lat mieszkaniec Supraśla. Pasjonat podróży, książek, kina, fotografii, wina i piłki nożnej.

Supraśl kocha za to, że po prostu jest…

 

Nina Kubajewska - Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Gminy Supraśl

 

Anna Maria Rodzik - Sekretarz Rady Seniorów Gminy Supraśl

 borowa alicja1

Alicja Honorata Borowa

 

Bozenna Chmielewska

Bożenna Chmielewska

 Jestem szczęśliwą emerytką, która po 37 latach lubianej, satysfakcjonującej pracy w Szkole Podstawowej w Ogrodniczkach przebywa na niekończących się wakacjach. Cieszę się, że mogę realizować swoje pasje - cudowne wędrówki po ukochanych Tatrach, oraz współpracę ze wspaniałymi ludźmi w różnych dziedzinach.

                         

Halina Chodakowska

 

Jadwiga Kochanowska

 

Mirosław Kolendo

 

 

Obuchowicz Genowefa

Genowefa Obuchowicz

W 1964r zdobyła wymarzoną tarczę PLSP w Supraślu, a w następnych okresach dyplom Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończyła podyplomowe studia na Politechnice Białostockiej. Kolejne etapy z tarczą PLSP w tle: prezentacja dorobku w Ministerstwie Zdrowia pobyt w Nowym Jorku praca z młodzieżą w Młodzieżowym Domu Kultury. W 2005r. zostaje supraślanką. Obecnie eksperymentuje z ulotką, plakatem, książeczką zdrowia z pędzlem, tiantingiem lub aparatem fotograficznym. Nowa pasja - przyjmowanie turystów.

 

 

Weronika Roszkowska

 Romanowska Jadwiga

Jadwiga Romanowska

 

Edward Sawicki

 

Krzysztof  Kazimierz Sikora

 

 

S Szypluk

Stanisława Łajewska - Szypluk

Supraślanka z wyboru. Ponad 50 lat rodzinnie związana z miastem. Wykształcenie filologiczne, pracując 35 lat w Liceum Plastycznym w Supraślu nauczała języka polskiego i pełniła funkcję wicedyrektora. Jednocześnie prowadząc Teatr Poezji sukcesywnia włączała się w kulturalne życia miasta i gminy.
Autorka książek: "Pałac Buchholtzów -siedziba Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera" Wa-wa 2009 i "Porta Supraśla" Supraśl 2017.

 

Barbara Wolfram

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DYŻURY CZŁONKÓW RADY SENIORÓW

 

Rada Seniorów Gminy Supraśl informuje, że od października br. uruchomiła punkt informacyjny dla Seniorów.


Dyżury członków Rady Seniorów odbywać się będą w każdy poniedziałek w godz. 9:00-11:00 w siedzibie MOPS w Supraślu (ul. J.Piłsudskiego 17), pok. nr 6, tel. 857132772 oraz w Zaściankach w filii Urzędu Miejskiego w Supraślu (przy ul. Szosa Baranowicka 58/4),  tel. 857333840

 

 DATA  MIEJSCE  OSOBA  PEŁNIĄCA DYŻUR
 28.01.2019 MOPS w Supraślu  Edward Sawicki
 04.02.2019  MOPS w Supraślu Bożenna Chmielewska
 11.02.2019  MOPS w Supraślu Genowefa Obuchowicz
 18.02.2019 ZAŚCIANKI Nina Kubajewska
 25.02.2019 MOPS w Supraślu Jadwiga Romanowska
 04.03.2019  MOPS w Supraślu  Anna Rodzik
 11.03.2019  MOPS w Supraślu  Weronika Roszkowska
18.03.2019 ZAŚCIANKI Halina Chodakowska
25.03.2019 MOPS w Supraślu Krzysztof Wofram
01.04.2019 MOPS w Supraślu Stanisława Szypluk
08.04.2019 ZAŚCIANKI Alicja Borowa
15.04.2019 MOPS w Supraślu Barbara Wolfram
06.05.2019 MOPS w Supraślu Jadwiga Kochanowska
13.05.2019 MOPS w Supraślu Krzysztof Sikora
20.05.2019 ZAŚCIANKI  
 27.05.2019

MOPS                     

EDWARD SAWICKI

03.06.2019

MOPS

BOŻENNA CHMIELEWSKA

10.06.2019

MOPS

GENOWEFA OBUCHOWICZ

17.06.2019

ZAŚCIANKI

NINA KUBAJEWSKA

24.06.2019

MOPS

JADWIGA ROMANOWSKA

01.07.2019

MOPS

ANNA RODZIK

26.08.2019

MOPS

WERONIKA ROSZKOWSKA

02.09.2019

ZAŚCIANKI

HALINA CHODAKOWSKA

09.09.2019

MOPS

KRZYSZTOF WOLFRAM

16.09.2019

MOPS

STANISŁAWA SZYPLUK

23.09.2019

ZAŚCIANKI

ALICJA BOROWA

30.09.2019

MOPS

BARBARA WOLFRAM

07.10.2019

MOPS

JADWIGA KOCHANOWSKA

14.10.2019

MOPS

KRZYSZTOF SIKORA

21.10.2019

ZAŚCIANKI

NINA KUBAJEWSKA

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FORUM SENIORA

forum seniora


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt „Pomoc za pomoc”

 

pomoc seniorom

 

To projekt Rady Seniorów Gminy Supraśl. Polega on na bezpłatnej wymianie usług między uczestnikami, np. ktoś zgłasza potrzebę podwiezienia do lekarza w zamian oferując upieczenie ciasta, inny z uczestników potrzebuje ciasta do kawy w zamian oferując lekcje języka angielskiego itp.

Koordynatorem projektu powołanym przez Radę Seniorów Gminy Supraśl, którym jest pani Bożenna Chmielewska kontaktuje ze sobą właściwe osoby. Następuje wymiana usług odnotowana przez koordynatora na indywidualnych kontach uczestników projektu. „Walutą” rozliczeniową jest godzina. Godzina podwiezienia samochodem jest równoważna z godziną korepetycji, godziną sprzątania czy godziną czytania osobie chorej albo godziną wspólnego spaceru.

Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do koordynatora, zapoznać się z Regulaminem Projektu, określić swoje potrzeby i oferowane usługi.  Każdy uczestnik będzie miał założone indywidualne konto, na którym odnotowywane będą godziny „oddane” i godziny „pobrane”. Koordynator będzie czuwać nad tym, aby bilans godzin się zgadzał i projekt funkcjonował bez zarzutu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu pod numerem tel. 512 228 758.

                        

Regulamin (kliknij)

Katalog form pomocy (kliknij)

Karta pracy uczestnika projektu (kliknij)

Oświadczenie (kliknij)

Formularz zgłoszeniowy (kliknij)

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  SENIORÓW  GMINY  SUPRAŚL

Zainaugurowano Radę Seniorów Gminy Supraśl - 16.05.2018r. (więcej - kliknij)

Seniorzy z Supraśla w Augustowie - 21.05.2018r. (więcej-kliknij)

Wyjazd Rady Seniorów Gminy Supraśl do Zgierza - 23-25.08.2018r. (więcej - kliknij)

Pierwsze zgłoszenia do programu "Pomoc za pomoc" (więcej-kliknij)

Seniorzy gminy Supraśl gościli w Suwałkach - 27.03.2019r. (więcej-kliknij)