Inwestycja obejmuje budowę ulicy Granicznej, Wiosennej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce

wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną, tzn. kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną, budową wodociągu, budową linii oświetlenia ulicznego oraz przebudową linii telekomunikacyjnej i linii energetycznej.

 

W ramach prac wykonana zostanie nawierzchnia jezdni asfaltowej o łącznej długości 1216 metrów wraz ze skrzyżowaniami z drogami bocznymi.

Projekt obejmuje też wykonanie chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej z dostosowaniem do istniejących wjazdów bramowych, regulację armatury podziemnej do nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie pionowe i roboty towarzyszące. W zakres robót wchodzi również przestawienie istniejących ogrodzeń działek przewidywanych do przejęcia na poszerzenie pasa drogowego.

Przebudowane zostaną napowietrzne linie energetyczne, kablowe linie energetyczne, a także linia telekomunikacyjna oraz sieć gazowa.

 

IMG 3581IMG 3587

IMG 3589