Poniedziałki, wtorki, środy i piątki 7:30-15:30, czwartki 9:00-17:00. 

Osobiście załatwiane będą wyłącznie bardzo pilne, wymagające osobistego kontaktu sprawy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z właściwym pracownikiem urzędu (WYKAZ TELEFONÓW - KLIKNIJ)

Mając na względzie pogorszającą się sytuacją epidemiologiczną i w celu ochrony bezpieczeństwa i zdrowia Interesantów i pracowników urzędu prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem operatora pocztowego, mailem, telefonicznie lub przez ePUAP.