29 listopada 1830r. w nierównej, heroicznej walce przeciwko rosyjskiemu zaborcy poległo kilkadziesiąt tysięcy polskich żołnierzy, w tym niemal dwustu podkomendnych płk J. Zaliwskiego, którzy zginęli w lipcu 1831 r. pod Sokołdą.

Władze naszej gminy wraz z Wojewodą Podlaskim oraz przedstawicielami duchowieństwa uczciły dziś pamięć bohaterów tamtych tragicznych wydarzeń składając wieńce na nekropolii w Kopnej Górze.

 

W tym roku przez pandemię uroczystości były  dużo skromniejsze niż w latach wcześniejszych. Nie zabrakło jednak tego co najważniejsze - pamięci, o 46 powstańcach, którzy zginęli pod Sokołdą, walcząc z wojskami rosyjskimi w 1831 roku. Hołd bohaterom złożyli Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski, Marcin Iwaniuk- Zastępca Burmistrza Supraśla, harcmistrz ZHP Chorągwi Białostockiej Andrzej Bajkowski, ks. Alekdander Dobroński oraz Łukasz Lubicz Łapiński- Dyrektor CKiR w Supraślu.  

- Niewiele mamy miejsc, ktore odnoszą się się do wydarzeń sprzed 190 lat - powiedział Wojewoda Podlaski. - Mając wolną i niezależną Ojczyznę  powinniśmy pamiętać o tych, których marzeniem było żyć w takiej Ojczyźnie. Oni swoją daninę w postaci wysiku i krwi już złożyli. 

 

190 rocznica powst listop

foto: A.Zabłocki

190 rocznica powst listop2

foto: Podlaski Urząd Wojewódzki 

190 rocznica powst listop3

foto: Podlaski Urząd Wojewódzki 

190 rocznica powst listop1

foto: A.Zabłocki