Wykonawca - Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z Białegostoku wykonał roboty budowlane na łącznej długości 1192,75 m.b. ulic ze skrzyżowaniami.

W sumie w ramach prac powstała nawierzchnia jezdni w ul. Tygrysiej o długości 1008,89 m.b. i szerokości 6,0 m. oraz nawierzchnia jezdni w ulicy Niedźwiedziej o długości 158,25 m.b. i szerokości 5,0 m.b.

Wybudowano kanalizację deszczową z przykanalikami, kanalizację sanitarną, przebudował kolidującą linię energetyczną i telekomunikacyjną. Po uprzedniej regulacji armatury uzbrojenia podziemnego do nowej nawierzchni drogi wykonawca ustawił krawężniki oraz wykonał wjazdy z kostki brukowej betonowej oraz obustronne chodniki na całej długości ulicy Tygrysiej i Niedźwiedziej. Obie drogi zyskały nowe oznakowanie pionowe.

Wszystkie prace zostały wykonane od listopada ubiegłego roku do końca października b.r.. Ich koszt wyniósł 3 385 008,98 zł.

tygrysia2

tygrysia3

tygrysia

niedzwiedzia