W dniu 22 lutego 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Supraślu odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania inwestycji budowy żłobka i przedszkola w Sobolewie. Pierwszy etap inwestycji zakłada budowę zaplanowanych obiektów na działce będącej własnością Gminy Supraśl. W kolejnym etapie Gmina planuje pozyskać teren pod dalszą rozbudowę wyżej wymienionych obiektów.

sobolewo-przedszkole-a.jpg sobolewo-przedszkole-b.jpg sobolewo-przedszkole-c.jpg

sobolewo-przedszkole-d.jpg sobolewo-przedszkole-e.jpg sobolewo-przedszkole-f.png

sobolewo-przedszkole-g.jpg sobolewo-przedszkole-h.jpg sobolewo-przedszkole-i.jpg

sobolewo-przedszkole-j.jpg sobolewo-przedszkole-k.jpg sobolewo-przedszkole-l.jpg

sobolewo-przedszkole-m.jpg sobolewo-przedszkole-n.jpg sobolewo-przedszkole-o.jpg

sobolewo-przedszkole-p.jpg sobolewo-przedszkole-q.jpg sobolewo-przedszkole-r.jpg

sobolewo-przedszkole-s.jpg sobolewo-przedszkole-t.jpg sobolewo-przedszkole-u.jpg