Rozpoczęły się prace nad wykonaniem nowego ciągu pieszo-rowerowego. 

Prace prowadzone są wzdłuż dróg powiatowych ul. Ciołkowskiego - od ul. Jodłowej w Grabówce do skrzyżowania z 42.Pułku Piechoty oraz na odcinku ul. 42. Pułku Piechoty - od granic miasta do skrzyżowania z Ciołkowskiego. Ścieżki, o łącznej długości prawie 2,5 kilometra, mają zostać oddane do użytku w październiku 2021 roku. Budowa tego ciągu komunikacyjnego jest bardzo kosztowna. W jej ramach, u końca ulicy 42 Pułku Piechoty, w miejscu bardzo ostrego, niebezpiecznego zakrętu, zbudowane będzie również rondo. Budowa ronda też będzie sporo kosztowała. Dlatego jest to inwestycja wspólna. Gmina Supraśl, na terenie której jest realizowana inwestycja pokryje 25 procent kosztów. Powiat Białostocki, zarządzający drogą powiatową i realizujący inwestycję wyłoży 25 procent. Natomiast ze Skarb Państwa pochodzi aż 50 procent potrzebnej na budowę ścieżek sumy. Ścieżki rowerowe, w miejscu gdzie powstają, są bardzo potrzebne. Nie ma tam bowiem trasy dla rowerzystów ani chodników przez co przemieszczanie się bicyklistów, którzy lubią tą trasę, i pieszych stanowi zagrożenie dla nich oraz kierowców.

Tekst i foto Adam Białous

img_2340_optimized.jpg img_2341.jpg img_2342.jpg

img_2343.jpg img_2344.jpg img_2345.jpg

img_2346.jpg img_2348.jpg img_2350.jpg

img_2352.jpg img_2353.jpg