Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła 5 naborów wniosków.

W ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła 5 naborów wniosków. Dwa nabory w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. Nabór nr 5/2021 – w ramach przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej.

2. Nabór nr 6/2021 - w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych; Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny RPOWP, typ projektu nr 10: Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

oraz

Trzy nabory w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

1. Nabór nr 7/2021 - w ramach przedsięwzięcia I.2.1 Infrastruktura integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

2. Nabór nr 8/2021- ramach przedsięwzięcia I.2.3. Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

3. Nabór nr 9/2021 - w ramach przedsięwzięcia II.2.3 Infrastruktura ochrony środowiska w gospodarstwach domowych, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 1: (OZE) instalacje OZE w gospodarstwach domowych – projekty grantowe samorządów

Wnioski w w/w naborach będzie można składać od 22 kwietnia 2021r. do 6 maja 2021r.

Więcej informacji w załącznikach i na www.puszczaknyszynska.org

------------------

Załączniki:

Notatka LGD UG NABÓR 5_2021 ->>
Notatka LGD UG NABÓR 6_2021 ->>
Notatka LGD UG NABÓR 7_2021 ->>
Notatka LGD UG NABÓR 8_2021 ->>
Notatka LGD UG NABÓR 9_2021 ->>