W związku z wprowadzeniem zaostrzonych zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiologiczną Covid-19, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o rozpoczęciu akcji związanej z dystrybucją w województwie podlaskim jednorazowych maseczek ochronnych dla jego mieszkańców.

Według założonowego łańcucha logistycznego, maseczki z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) zostały dostarczone do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, skąd poprzez powiaty docierają obecnie do gmin. Każdy mieszkaniec Gminy Supraśl może odebrać przeznaczone dla siebie maseczki w Urzędzie Miejskim w Supraślu, w Filii Urzędu Miejskiego w Zaściankach oraz u sołtysów.

pexels oleg magni 4058867