Umowę o dofinansowanie rewitalizacji miejsca pamięci narodowej w Grabówce podpisał dzisiaj (14.04.2021) marszałek Artur Kosicki i dr Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.


Jak podkreślił dr Radosław Dobrowolski, cmentarz z mogiłami zbiorowymi w Grabówce wymagał interwencji.

- Miejsce to od lat 70. nie było remontowane. Potrzeba jest pilnego zadbania o nie, przywrócenia pamięci, nowej aranżacji tego miejsca – mówił burmistrz Supraśla.

Projekt przygotowany przez gminę Supraśl przewiduje remont istniejących ogrodzeń, grobów i ciągu pieszo-rowerowego. Planuje się budowę pomnika, obiektów małej architektury, linii elektroenergetycznej, oświetlenie terenu oraz częściowe jego utwardzenie. W planach jest też zagospodarowanie zieleni.

- We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej chcemy też stworzyć aleję pamięci – dodał Burmistrz Supraśla.

Szacuje się, że całość będzie kosztować niemal 1,8 mln zł. Większość tej kwoty zarezerwowała w swoim budżecie gmina Supraśl. Znaczącą rolę w pokryciu wydatków odegra wsparcie w wysokości 500 tys. zł z Województwa Podlaskiego. Gmina liczy też na pomoc finansową ze strony Miasta Białystok.

Prace w Grabówce mają rozpocząć się w maju, a zakończyć w listopadzie br.

Więcej na stronie Urzędu Marszałka Województwa Podlaskiego: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/dzieki-wsparciu-samorzadu-wojewodztwa-w-grabowce-powstanie-miejsce-pamieci-narodowej.html

img_5106.jpg img_5107.jpg img_5109.jpg

img_5110.jpg img_5113.jpg img_5114.jpg

img_5115.jpg img_5116.jpg img_5119.jpg

img_5120.jpg