Urząd Miejski w Supraślu zaprasza inwestorów, którzy wraz z miastem będą rozwijać potencjał turystyczny Uzdrowiska. W tym celu został rozpisany przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4108 ha położonej przy ul. Uroczysko Pustelnia w Supraślu.

Przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat działki nr 761/3 o powierzchni 0,4108 ha odbędzie się 18 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Supraślu. Osoby chcące wziąć udział w licytacji proszone są o wpłacenie wadium w kwocie 40 tys. PLN do 12 maja 2021 r. na rachunek podany w ogłoszeniu o przetargu. Cena wywoławcza to 400 tys. PLN. Koszt pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wynosi 25% wylicytowanej ceny płatny przed podpisaniem aktu notarialnego. Opłaty roczne w wysokości 3% będą płatne do 31 marca każdego roku. Działka przeznaczona jest pod zabudowę zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, który powinien powstać do trzech lat od oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało na stronie: http://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 58 oraz pod nr telefonu: 85 713 27 29.

mapka przetarg uzdrowisko