W dniu 2 czerwca 2021 r. Burmistrz Supraśla podpisał odmowną decyzją kończącą wszczęte postępowanie na wniosek P4 Sp. z o.o., dotyczące...

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 pn. "BIA5515C" na działce nr geod. 14 położonej w obrębie 0011 Sokołda, gm. Supraśl.

02.06.2021 decyzja odmowna ws stacji bazowej p4

Obwieszczenie Burmistrza Supraśla można pobrać klikając TUTAJ ->>

Komplet dokumentów związany z ubieganiem się P4 Sp. z o.o. o wybudowanie stacji bazowej telefonii komórkowej w Sokołdzie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Supraślu: http://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/