W ramach przyznanej w 2021 r. „pomocy finansowej gminom z terenu woj. podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 2021 r.” ze środków Województwa Podlaskiego oraz środków własnych Gminy Supraśl otrzymują...

OSP Supraśl:

-    kamerę termowizyjną Leader TIC 4.1,

-    ubranie specjalne RAPTOR NXT– 4 szt.,

-    drabinę aluminiową nasadkową,

-    latarkę PELI 2460 Z1 – szt. 4.

OSP Ogrodniczki:

-    najaśnicę Milwaukee M18,

-    opryskiwacz spalinowy SR 450 STIHL,

-    latarkę PELI XPS LED – 5 szt.

Sprzęt został zakupiony za kwotę: 50 308,32 zł.

Wydatek współfinansowany ze środków Województwa Podlaskiego – Opłacono z dotacji
Województwa Podlaskiego – umowa dotacji NR DIT-I.3031.61.2021 z dnia 09.06.2021 r.

Kwota dotacji: 35 000,00 zł

Wydatek współfinansowany ze środków Gminy Supraśl:

Kwota dotacji: 15 308,32zł

5 latarek.jpeg drabina nasadkowa.jpg kamera termowizyjna i 4 latarki.jpg

mundury.jpg najanica milwaukee m18.jpg opryskiwacz.jpg