Ogłoszenie - Filia w Zaściankach Urzędu Miejskiego w Supraślu

Dodana: 24 lutego 2017
Zmodyfikowana: 24 lutego 2017

W dniu 24.02.2017 dyżur Architekta Gminnego odwołany z powodu choroby.

Przyznano dotacje na kulturę

Dodana: 23 lutego 2017
Zmodyfikowana: 23 lutego 2017

4753 Stowarzyszenie Collegium Suprasliense, Stowarzyszenie Uroczysko i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Czemu By Nie" otrzymały dotację na realizację zadań publicznych w zakresie kultury na 2017 rok. 

Wykonawca drogi w Henrykowie- wyłoniony

Dodana: 23 lutego 2017
Zmodyfikowana: 23 lutego 2017

4752 Gmina Supraśl wyłoniła wykonawcę na budowę drogi w Henrykowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W drodze postępowania konkursowego oferty złożyło pięć firm. Najwięcej punktów otrzymała oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów z siedzibą w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej. <--break->

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas SP na rok szkolny 2017/2018

Dodana: 21 lutego 2017
Zmodyfikowana: 22 lutego 2017

4748 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 - w załączeniu

Nowy posterunek policji w gminie Supraśl

Dodana: 20 lutego 2017
Zmodyfikowana: 21 lutego 2017

4744 - To dla nas bardzo ważny moment. To symboliczne i realne inicjowanie działań w tej części gminy Supraśl – powiedział Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas oficjalnego podpisania porozumienia dotyczącego podjęcia działań na obszarze obejmującym miejscowości m.in. Grabówka, Sobolewo i Zaścianki. Porozumienie to zakłada utworzeie nowego posterunku policji. Na jego mocy gmina Supraśl przekaże Komendzie Wojewódzkiej Policji wspólnie uzgodnioną nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa, pod warunkiem, że Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego działająca przy Radzie Miejskiej w Supraślu pozytywnie zaopiniuje wskazaną lokalizację. Komenda Wojewódzka Policji zaś zobowiązuje się do wybudowania posterunku policji na przekazanej przez gminę nieruchomości.

Są pieniądze na remont ul. Kodeksu Supraskiego

Dodana: 16 lutego 2017
Zmodyfikowana: 16 lutego 2017

4743 Ponad 3 miliony złotych dofinansowania otrzyma Gmina Supraśl na przebudowę ulicy Kodeksu Supraskiego w Supraślu. Dzięki dofinansowaniu ma być wykonana kanalizacja sanitarna, wodno-kanalizacyjna i deszczowa, a droga będzie rozbudowana.

Daj się ponieść biegowej przygodzie

Dodana: 16 lutego 2017
Zmodyfikowana: 16 lutego 2017

4742 W sobotę 25 lutego odbędzie się druga edycja biegu Ultra Śledź Puszczy Knyszyńskiej. Po raz kolejny Uzdrowisko Supraśl będzie gospodarzem tej imprezy. Zawody mają charakter wyścigu na dystansach 50 i 80 kilometrów i zostaną poprowadzone najtrudniejszymi, a zarazem najbardziej malowniczymi fragmentami Puszczy Knyszyńskiej. Na linii startu (przy Domu Ludowym w Supraślu) zameldują się  ultramaratończycy z całej Polski. Start biegu o godzinie 5:55.

Raport z konsultacji społecznych dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2016-2022

Dodana: 16 lutego 2017
Zmodyfikowana: 16 lutego 2017

Raport powstał w wyniku prac nad dokumentem: "Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl". Dokument zawiera część diagnostyczną oraz mapę obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dn. 15 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

„Bezpieczny i Aktywny Senior”

Dodana: 15 lutego 2017
Zmodyfikowana: 15 lutego 2017

4741 czyli jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Kampania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Subskrybuje zawartość