Kiermasz sadzonek leśnych i ozdobnych "Las bliżej nas" - 22-23.04

Dodana: 23 marca 2017
Zmodyfikowana: 23 marca 2017

4812 To już piętnasta edycja kiermaszu sadzonek leśnych i ozdobnych "Las bliżej nas" organizowanego przez Leśny Zakład Usługowy „Lasbud” Sp. z o.o. w Zaściankach. Odbędzie się on w weekend : 22-23 kwietnia 2017 r. przy ul. Szosa Baranowicka 39, w godzinach 9-17. Tradycyjnie podczas kiermaszu kontynuowana będzie akcja „Drzewko za makulaturę”.

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Supraślu

Dodana: 22 marca 2017
Zmodyfikowana: 22 marca 2017

Burmistrz Supraśla

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko

Dyrektora  Przedszkola im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu

ul. Piłsudskiego 1a

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Supraślu- marzec 2017

Dodana: 20 marca 2017
Zmodyfikowana: 20 marca 2017

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Supraślu- marzec 2017 jako plik do pobrania poniżej.

Kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Dodana: 20 marca 2017
Zmodyfikowana: 20 marca 2017

Rodzinne warsztaty wielkanocne w CKiR w Supraślu

Dodana: 16 marca 2017
Zmodyfikowana: 16 marca 2017

4810 26 marca (niedziela) godz. 11.00-14.15
Galeria Zmienna CKiR

Liczba miejsc ograniczona (15 osób) - decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt udziału: 20zł/os.
Zapisy pod numerem telefonu: 85 718 35 10.

Jeden poziom wyżej

Dodana: 14 marca 2017
Zmodyfikowana: 14 marca 2017

4806 Sekcja Bushido Supraśl miała okazję uczestniczyć w zgrupowaniu karate z Shihanem Giuseppe Beghetto. Trener supraskiej sekcji - Grzegorz  Żendzian wyróżnił się na tle innych zawodników, pozytywnie zdając na 4 Dan.

Przetarg nieograniczony na budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach

Dodana: 13 marca 2017
Zmodyfikowana: 13 marca 2017

4804 Burmistrz Supraśla zapłasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegajacych na: Budowie doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach gm. Supraśl.

Nasi złoci jubilaci

Dodana: 13 marca 2017
Zmodyfikowana: 21 marca 2017

4802 Dziewiętnaście par z gminy Supraśl świętowało pięćdziesiątą rocznice ślubu czyli Złote gody. Wszyscy jubilaci otrzymali medale za wieloletnie pożycie małżeńskie, które w imieniu Prezydenta RP wręczył Burmistrz Supraśla.

Rekrutacja do projektu „Młody i aktywny”

Dodana: 13 marca 2017
Zmodyfikowana: 13 marca 2017

4797 Projekt „Młody i aktywny” jest komplementarnym wsparciem o zindywidualizowanym charakterze odpowiadającym na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu należących do grupy NEET, tj. osoby spełniające łącznie następujące warunki: niepracujące (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bierne zawodowo), nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się w wieku 15-29 lat.

Subskrybuje zawartość