Nowy posterunek policji w gminie Supraśl

Dodana: 20 lutego 2017
Zmodyfikowana: 20 lutego 2017

4744 - To dla nas bardzo ważny moment. To symboliczne i realne inicjowanie działań w tej części gminy Supraśl – powiedział Jarosław Zieliński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas oficjalnego podpisania porozumienia dotyczącego podjęcia działań na obszarze obejmującym miejscowości m.in. Grabówka, Sobolewo i Zaścianki. Porozumienie to zakłada utworzeie nowego posterunku policji. Na jego mocy gmina Supraśl przekaże Komendzie Wojewódzkiej Policji wspólnie uzgodnioną nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa, pod warunkiem, że Komisja Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego działająca przy Radzie Miejskiej w Supraślu pozytywnie zaopiniuje wskazaną lokalizację. Komenda Wojewódzka Policji zaś zobowiązuje się do wybudowania posterunku policji na przekazanej przez gminę nieruchomości.

Są pieniądze na remont ul. Kodeksu Supraskiego

Dodana: 16 lutego 2017
Zmodyfikowana: 16 lutego 2017

4743 Ponad 3 miliony złotych dofinansowania otrzyma Gmina Supraśl na przebudowę ulicy Kodeksu Supraskiego w Supraślu. Dzięki dofinansowaniu ma być wykonana kanalizacja sanitarna, wodno-kanalizacyjna i deszczowa, a droga będzie rozbudowana.

Daj się ponieść biegowej przygodzie

Dodana: 16 lutego 2017
Zmodyfikowana: 16 lutego 2017

4742 W sobotę 25 lutego odbędzie się druga edycja biegu Ultra Śledź Puszczy Knyszyńskiej. Po raz kolejny Uzdrowisko Supraśl będzie gospodarzem tej imprezy. Zawody mają charakter wyścigu na dystansach 50 i 80 kilometrów i zostaną poprowadzone najtrudniejszymi, a zarazem najbardziej malowniczymi fragmentami Puszczy Knyszyńskiej. Na linii startu (przy Domu Ludowym w Supraślu) zameldują się  ultramaratończycy z całej Polski. Start biegu o godzinie 5:55.

Raport z konsultacji społecznych dot. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2016-2022

Dodana: 16 lutego 2017
Zmodyfikowana: 16 lutego 2017

Raport powstał w wyniku prac nad dokumentem: "Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl". Dokument zawiera część diagnostyczną oraz mapę obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dn. 15 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

„Bezpieczny i Aktywny Senior”

Dodana: 15 lutego 2017
Zmodyfikowana: 15 lutego 2017

4741 czyli jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Kampania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs na opracowanie szczegółowej koncepcji rewaloryzacji części Ogrodu Saskiego w Supraślu

Dodana: 14 lutego 2017
Zmodyfikowana: 14 lutego 2017

4740 Burmistrz Supraśla ogłasza konkurs na opracowanie szczegółowej koncepcji rewaloryzacji części założenia ogrodowo-parkowego Ojców Bazylianów z połowy XVIII wieku – Ogród Saski w Supraślu na dz. nr 1307, 1309, 562/4, 562/3, 562/2, 1311.
Termin składania prac konkursowych - do 10.05.2017 r.

Szczegóły (kliknij)

XXX sesja Rady Miejskiej w Supraślu

Dodana: 13 lutego 2017
Zmodyfikowana: 13 lutego 2017

16.02.2017 r., godz.16:00

Wsparcie na własną działalność

Dodana: 13 lutego 2017
Zmodyfikowana: 13 lutego 2017

4734 Jak założyć własną firmę i uzyskać 23 tys. złotych dotacji oraz 13 500 zł wsparcia finansowego na opłaty i ZUS dowiedzieli się mieszkańcy gminy Supraśl, którzy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Business Point”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Burmistrza Supraśla oraz Fundację Science Point.

Festiwal dla amatorów biegówek

Dodana: 13 lutego 2017
Zmodyfikowana: 13 lutego 2017

4729 Takiej prawdziwej zimy – jak w tym roku - brakowało nam w Supraślu od lat. Dzięki znakomitym warunkom pogodowym V SupraSKI Festiwal okazał się sukcesem!  W niedzielnych zawodach wzięło udział blisko 150 osób z całego województwa. Cały festiwal trwał cztery dni.

Przedszkolaki z Grodna odwiedziły Supraśl

Dodana: 13 lutego 2017
Zmodyfikowana: 13 lutego 2017

4736 Wizyta odbyła się w ramach programu „Weekendowe przedszkole bez granic”, w sobotę- 11 lutego. Dla dzieci była to okazja do spotkania z rówieśnikami, porozmawiania w języku polskim i do zwiedzenia kraju, których choć jest tak blisko staje się im coraz bardziej odległy. Pomysłodawczynią akcji jest , którego pomysłodawczynią jest pani Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi.

Subskrybuje zawartość