Uzdrowisko w kolorze blond

Dodana: 25 lipca 2017
Zmodyfikowana: 25 lipca 2017

5371 Już po raz szósty Supraśl stał się Majakami, a na korytarzu tutejszego ratusza przechadzają się przyjechali m.in. Natalia Rybicka i Andrzej Grabowski. Wszystko za sprawą serialu „Blondynka”, opowiadającego o perypetiach młodej pani weterynarz z Majaków, który po raz kolejny zawitał do Uzdrowiska Supraśl. Efekty prac ekipy filmowej widzowie będą mogli obejrzeć na antenie TVP już jesienią.  

Trwa procedura przetargowa na budowę ul.Kościelnej w Supraślu

Dodana: 25 lipca 2017
Zmodyfikowana: 25 lipca 2017

5363 Do realizacji przewidziany jest pierwszy etap inwestycji czyli wykonanie nawierzchni jezdni w krawężnikach kamiennych od ulicy Nowej do ul. Piłsudskiego wraz z niezbędną infrastruktura podziemną, tzn. kanalizacją deszczową, przebudową wodociągu azbestowo-cementowego oraz regulacją armatury do poziomu nowej nawierzchni. Oferty można składać do 03 sierpnia, do godz. 11:00.

Szczegóły: kliknij

Cel poprawić bezpieczeństwo

Dodana: 25 lipca 2017
Zmodyfikowana: 25 lipca 2017

5362 W połowie sierpnia rozpocznie się budowa oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach, tj. na ul. Szosa Baranowicka. Prace zostały zgłoszone do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czekamy na podpisanie umowy związanej z wejściem w pas drogowy. Wykonawcą tej inwestycji będzie firma Bortech. Inwestycja za kwotę 91 758,00 zł ma potrwać do końca października.

Trwa asfaltowania ul. Rymarka w Supraślu

Dodana: 25 lipca 2017
Zmodyfikowana: 25 lipca 2017

5360

Nabór wniosków na stypendia szkolne i zasiłek szkolny w gminie Supraśl na rok szkolny 2017/2018

Dodana: 25 lipca 2017
Zmodyfikowana: 25 lipca 2017

5359 O stypendium Burmistrza Supraśla mogą się ubiegać się uczniowie zamieszkałym na terenie gminy Supraśl, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie.

Wnioski należy składać w Filii w Zaściankach Urzędu Miejskiego w Supraślu przy ul. Szosa Baranowicka 58/4, 15-521 Zaścianki lub w Urzędzie Miejskim w Supraślu do 15 września 2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2017 r.

Nabór ofert na przygotowanie i dostawy obiadów do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach 2017/2018

Dodana: 25 lipca 2017
Zmodyfikowana: 25 lipca 2017

5358 W związku z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmian.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia usług cateringowych – przygotowanie i dostawa posiłków do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodniczkach. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 8 sierpnia do godz. 12:00.

Trwają prace w Henrykowie

Dodana: 25 lipca 2017
Zmodyfikowana: 25 lipca 2017

5351 Na odcinku pierwszym, drugim i trzecim wykonany jest kanał deszczowy. Wykonawca przygotowuje się do układania chodników i nawierzchni z kostki granitowej na odcinku czwartym.  Dodatkowo na trzecim i czwartym odcinku ułożona jest już  wiążąca warstwa bitumiczna jezdni. Na pętli trwają roboty brukarskie.

W drodze do przedszkola

Dodana: 24 lipca 2017
Zmodyfikowana: 24 lipca 2017

5343 Gmina Supraśl przygotowuje się do podpisania umowy na dofinansowanie budowy gminnego przedszkola przy ul. Leszczynowej w Grabówce. Do Urzędu Marszałkowskiego zostały dostarczone niezbędne dokumenty, przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do podpisania umowy o difinansowanie projektu.

Na  budowę przedszkola samorządowego w Grabówce Gmina Supraśl zamierza przeznaczyć kwotę 7 405 166 zł brutto. Trwa procedura przetargowa polegająca na wyłonieniu wykonawcy tej inwestycji.

Subskrybuje zawartość