Konsultacje w spr. obwodnicy Grabówki - 13.12.2016 o godz. 16:00 w szkole w Sobolewie

Dodana: 9 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 9 grudnia 2016

Burmistrz Supraśla informuje, że, na wniosek biura projektowego Transprojekt Gdański, w dniu 13.12.2016 r. o godzinie 1600  w budynku Zespołu Szkół w Sobolewie przy ul. Podlaskiej 8 odbędzie się spotkanie konsultacyjne związane z prezentacją Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy drogi S19 na odcinku Choroszcz-Ploski wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze-Kuriany-Grabówka na terenie Gminy Supraśl.

Okaż serce dla potrzebujących pomocy

Dodana: 7 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 7 grudnia 2016

4601 Akcja Szlachetna Paczka w gminie Supraśl trwa. Dwie rodziny z naszego rejonu dotychczas nie znalazły darczyńców. Czasu jest bardzo mało. Finał akcji przypada na 10-11 grudnia. Wspólnie z wolontariuszami rejonu chcemy zrobić tym rodzinom paczki z produktami spożywczymi i środkami czystości. Liczymy na Państwa hojność. Osoby, które chciałyby włączyć się do akcji prosimy o kontakt z liderem Szlachetnej Paczki w gminie Supraśl: panią Bożenną Chmielewską (tel. 512-228-758)

Bezpłatny program profilaktyki raka prostaty dla Panów w wieku 55-65 lat

Dodana: 6 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 6 grudnia 2016

Bezpłatne szczepienia p/ko grypie dla osób 65+

Dodana: 6 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 6 grudnia 2016

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących diagnozy obszarów: zdegradowanych i rewitalizacji Gminy Supraśl

Dodana: 5 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 5 grudnia 2016

4597 Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.) postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące diagnozy obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Supraśl. Projekt diagnozy będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz stronie BIP. Konsultacje odbędą się w okresie od 15 grudnia 2016 do 15 stycznia 2017 r.

Podarowali uśmiech dla dzieci

Dodana: 5 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 7 grudnia 2016

4591 Każdy może zostać Świętym Mikołajem... to słowa znanej piosenki, która co roku w grudniu przypomina nam, że w święta Bożego Narodzenia liczą się nie tylko prezenty ale przede wszystkim życzliwość i pomoc dla bliźniego. Również wśród nas są tacy bezinteresowni Mikołaje. W tym roku przyjechali do Supraśla na motorach, by sprawić radość podopiecznym z Domu Dziecka w Supraślu. W akcję "MotoMikołaje" włączył się Burmistrz, Radni Rady Miejskiej w Supraślu, dzieci z supraskiego przedszkola i szkoły podstawowej oraz mieszkańcy, którym nie jest obojętny los dzieci.

Nie bądźmy obojętni – Zimowy ratownik

Dodana: 1 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 6 grudnia 2016

4587 W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, a co za tym idzie zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego spowodowanym wychłodzeniem, funkcjonariusze Policji rozpoczynają działania pod nazwą. „Nie bądźmy obojętni - Zimowy ratownik". Każdy może włączyć się do akcji. Wystarczy, że w przypadku zauważenia osób narażonych na zamarznięcie, jak najszybciej zgłosimy ten fakt Policji pod numerem telefonu 997 lub 112.

Kolejne stypendia dla zdolnych uczniów z naszej gminy

Dodana: 1 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 2 grudnia 2016

4585 Burmistrz Supraśla przychylił się do wniosku członków Komisji Stypendialnej im. Józefiny Zachert o zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na stypendia naukowe i sportowe w Gminie Supraśl, przekazując tym samym do dyspozycji Komisji dodatkowo kwotę  4.600 zł. za okres od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. i  kwotę 9.200 zł  za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. Łącznie za rok szkolny 2015/2016 przekazano 13.800 złotych.

Subskrybuje zawartość