Mieszkańcy: Nie dla podziału gminy

Dodana: 25 maja 2015
Zmodyfikowana: 25 maja 2015

Wywiad z Burmistrzem Supraśla Radosławem Dobrowolskim po ogłoszeniu wyniku referendum w sprawie podziału gminy.

Panie Burmistrzu, 55 procent głosujących w referendum opowiedziało się przeciw podziałowi gminy. Jak Pan odczytuje ten wynik?

Wyniki referendum

Dodana: 25 maja 2015
Zmodyfikowana: 25 maja 2015

W przeprowadzonym 24 maja referendum większość mieszkańców gminy Supraśl nie zgodziła się na podział gminy. W zamieszczonych poniżej protokołach referendalnych podajemy dokładne wyniki głosowania  

XX SPOTKANIA Z NATURĄ I SZTUKĄ "UROCZYSKO" 2015

Dodana: 22 maja 2015
Zmodyfikowana: 22 maja 2015

3121

Termin składania ankiet ws. solarów

Dodana: 20 maja 2015
Zmodyfikowana: 20 maja 2015

Szanowni Mieszkańcy Gminy Supraśl. Z uwagi na konieczność przygotowania, w krótkim czasie, dokumentów aplikacyjnych o dofinasowanie z funduszy unijnych montażu  zestawów solarnych do podgrzewania ciepłej wody, ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz  pomp ciepła, prosimy zainteresowane osoby o dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Supraślu (sekretariat lub punkt obsługi klienta) wypełnionej ankiety informacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2015 roku do godziny 15.00. Poniżej zamieszczamy ponownie ankietę.

Festyn "Zielone Świątki" w Karakulach

Dodana: 18 maja 2015
Zmodyfikowana: 18 maja 2015

3117

Festyn w Henrykowie

Dodana: 18 maja 2015
Zmodyfikowana: 18 maja 2015

3114

Ulica 3 Maja w części będzie zamknięta

Dodana: 18 maja 2015
Zmodyfikowana: 18 maja 2015

Urząd Miejski w Supraślu  informuje, iż w związku z uruchomieniem na okres letni „Deptaka Miejskiego”, dnia 30 maja 2015 r. zamknięty zostanie dla ruchu samochodowego odcinek ulicy 3 Maja w Supraślu – od skrzyżowania z ulicami Ogrodową i Posterunkową do ul. Cieliczańskiej. Po zamkniętym odcinku ulicy będą się mogły poruszać jedynie pojazdy właścicieli posesji przy nim położonych oraz pojazdy zaopatrzenia. Na pozostałej części ulicy 3 Maja zostanie wprowadzona strefa ograniczonego parkowania. Zmianie ulegnie także organizacja ruchu na ul.Ogrodowej.

Budowa Centrum zwolniła, ale idzie do przodu

Dodana: 14 maja 2015
Zmodyfikowana: 14 maja 2015

Realizowana od kilku miesięcy rozbudowa Placu Tadeusza Kościuszki w Supraślu wytraciła tempo, gdyż inwestor, którym jest Urząd Miejski, zmienił sposób przejmowania prywatnych działek pod budowę - z wywłaszczeniowego na negocjacyjny.

Spotkanie ws. HPV

Dodana: 14 maja 2015
Zmodyfikowana: 15 maja 2015

27 maja o godzinie 17.00 w Sobolewie w Szkole Podstawowej na ulicy Podlaskiej 8 Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy „Eskulap” organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców dziewczynek urodzonych w roku 2001 i 2002. Spotkanie związane jest z „Programem zapobiegania czynnikom ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy (HPV)” , który to program, w roku 2015, „Eskulap” realizuje na terenie Gminy Supraśl.

W poszukiwaniu pracy

Dodana: 13 maja 2015
Zmodyfikowana: 13 maja 2015

Subskrybuje zawartość