L.p.

Data

Sesja - komisja

Proponowane  tematy

Miejsce

 

 

1.

 

 

 

 

 

14.06.2018 r.

godz. 1700

 

Komisja

Infrastruktury

1)        Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2)        Wniosek poprzednich właścicielek działek o numerach: 69/11 o pow. 0,0320 ha, 69/12 o pow. 0,0824 ha, 69/14 o pow. 0,0214 ha, 69/16 o pow. 0,0169 ha, o łącznej powierzchni 0,1527 ha, w obrębie Grabówka o wypłatę odszkodowania za powyższe działki przejęte na rzecz Gminy Supraśl.

3)        Sprawa ustalenia sposobu wnoszenia opłat z tytułu obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl służebnością przesyłu.

4)        Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy.

5)        Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy.

6)        Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy.

7)        Nadanie nazwy ulicy Kazimierza we wsi Zaścianki, gm. Supraśl.

8)        Nadanie nazwy ulicy Amelii we wsi Zaścianki, gm. Supraśl.

9)        Nadanie nazwy ulicy Koralowej we wsi Henrykowo, gm. Supraśl.

10)    Nadanie nazwy ulicy Jarzębinowej we wsi Karakule, gm. Supraśl.

11)    Przeznaczenie do sprzedaży działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 1886/5 o pow. 0,0522 ha, 1888/11 o pow. 0,0127 ha, 1888/12 o pow. 0,0690 ha, położonych w Supraślu przy ul. Ks. St. Piotrowskiego.

12)    Sprawy różne – wolne wnioski.

13)    Zakończenie.

 

 

Urząd Miejski w Supraślu

 

2.

 

 

15.06.2018 r.

godz. 1700

 

Komisja

Budżetowo-Gospodarcza

 

1)    Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2)    Zaopiniowanie projektów uchwał :

a)        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

b)        w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na 2018 r.

c)         w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania,

d)        w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,

3)    Sprawy różne – wolne wnioski.

4)    Zakończenie.

 

 

Urząd Miejski w Supraślu

 

3.

 

18.06.2018 r.

godz. 1700

 

 

Komisja

Oświaty, Kultury i Sportu

 

1)   Otwarcie – przyjęcie porządku dziennego.

2)   Opinia w zakresie przedstawionych przez Dyrektorów szkół wniosków i proponowanych wysokości opłat za posiłki

3)   Sprawy różne – wolne wnioski.

4)   Zakończenie.

 

 

Urząd Miejski w Supraślu

 

4.

 

18.06.2018 r.

godz. 1730

 

 

XLIII

Sesja

Rady Miejskiej

 

1) Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2) Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.

3) Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.

4) Rozpatrzenie projektów uchwał :

a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Supraśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017,

b) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowiskowej gminie Supraśl.

c)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, (dot. nieruchomości nr 1488/7)

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, (dot. nieruchomości nr 1973/9)

e)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, (dot. nieruchomości nr 1978/3)

f)   w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Henrykowo (ul.Koralowa)

g) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaścianki (ul.Kazimierza)

h) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaścianki (ul.Amelii)

i)   w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Karakule i Ogrodniczki (ul.Jarzębinowa)

j)   w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl”,

k)                  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

l)   w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl na 2018 r.

m)        w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania,

n)      w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług,

5)  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r

6) Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Supraśla  za rok 2017 :

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

b) opinia Komisji Rewizyjnej

c) dyskusja

d) powołanie Komisji Skrutacyjnej

   e) podjęcie uchwały.

7) Podjęcie uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Supraśla.

8)  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

9) Interpelacje i zapytania radnych.

10) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

11) Wolne wnioski i informacje.

12) Zakończenie.

 

 

Urząd Miejski w Supraślu

 

Kalendarium

 Styczeń 2019 
PnWtŚrCzPtSoN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.